Utviklingspsykologi

Utviklingspsykologi

Fellesinformasjon:

Start:
Når du selv ønsker
Varighet:

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av besvarelser til veiledning.

• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og du bestemmer selv hvor lang tid du vil bruke.

Pris:
kr. 4.500,- kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr for hvert avdrag

For assistenter i barnehage/skole/sfo, barne- og ungdomsarbeidere, omsorgsarbeidere, andre yrkesutøvere og foreldre.

Nettkurs kombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC.

Kursdeltakerne skal få kunnskap om:
• alderstypiske trekk hos barn og unge i alderen 0-18 år med vekt på gruppen 0-12 år.
• forholdet mellom begrepene arv og miljø.
• utviklingen i fostertiden og den påvirkning som skjer i denne perioden.
• utviklingen av barn og unges grunnleggende behov.
• barn og unges utvikling motorisk, sosialt, emosjonelt, tankemessig, språklig og sansemessig.
• barn og unges forhold til moral og etikk.

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av besvarelser til veiledning.

• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og du bestemmer selv hvor lang tid du vil bruke.

• Hva er psykologi?

• Hva er utvikling?

• Fostertiden

• Alderen 0-2 år

• Alderen 2-6 år

• Alderen 6-12 år

• Alderen 12-18 år

• Fysisk og motorisk utvikling

• Tanke- og språkutvikling

• Emosjonell og sosial utvikling

• Holdninger og verdier

• Sosialisering

• Moral

• Oppdragelsesformer

Utviklingspsykologi i praksis

ISBN:9788279350644
Kursbevis utstedes til de som har bestått og som har betalt kursavgiften i sin helhet.

Betaling: Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer.  Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den. Kursavgiften kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.

 

Er du organisert?

Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift.