Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk

Fellesinformasjon:

Start:
Når du selv ønsker.
Varighet:

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av besvarelser til veiledning.

• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og hvor lang tid du vil bruke.

Pris:
kr. 4.500,- kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag

Kurset passer for assistenter i barnehage/skole/sfo, barne- og ungdomsarbeidere, omsorgsarbeidere, andre yrkesutøvere og foreldre.

• Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for ulike lærevansker hos barn samt en faglig innsikt i spesialpedagogiske virkemidler for arbeidet i barnehage/skole/sfo.

• Kurset gir grunnleggende kunnskap om de vanligste gruppene av funksjonshemming og er utformet etter en felles disposisjon: definisjon, forekomst, årsaksforhold, teori, kartlegging og tiltak.

 

Nettkurs kombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC.

• Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for ulike lærevansker hos barn samt en faglig innsikt i spesialpedagogiske virkemidler for arbeidet i barnehage/skole/sfo.

• Kurset gir grunnleggende kunnskap om de vanligste gruppene av funksjonshemning og er utformet etter en felles disposisjon: definisjon, forekomst, årsaksforhold, teori, kartlegging og tiltak.

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av besvarelser til veiledning.

• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og hvor lang tid du vil bruke.

• Hva er spesialpedagogikk?

• Lese- og skrivevansker

• Atferdsproblemer hos barn og unge

• Lærevansker

• Psykisk utviklingshemning

• Språk- og talevansker

• Synsvansker

• Hørselsvansker

• Bevegelsesvansker og hodeskader

• ADHD, Tourettes syndrom og skjulte funksjonshemninger

• Spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak

Innføring i spesialpedagogikk ISBN 9788205500648, Ogden/Rygvold. Gyldendal akademiske forlag 5. utg. 2017

Kursbevis utstedes til de som har bestått.

Betaling: Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer.  Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den. Kursavgiften kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.

 

Er du organisert?

Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift.