Sorg og sorgreaksjoner

Sorg og sorgreaksjoner

Fellesinformasjon:

Start:
Når du selv ønsker.
Varighet:

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av besvarelser til veiledning.

• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og du bestemmer selv hvor lang tid du vil bruke.

Pris:
kr. 4.500,- (kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr for hvert avdrag).

Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse av sorg og sorgreaksjoner, og gjøre deltakerne i stand til å ta vare på barn i sorg.

Kurset vil øke forståelsen for sorgreaksjoner på ulike alders- og utviklingstrinn. I tillegg gis det praktiske råd og retningslinjer for hvordan barn best kan ivaretas når dødsfall rammer familie eller venner.

Nettkurs eller brevkurs kombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC.

Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse av sorg og sorgreaksjoner, og gjøre deltakerne i stand til å ta vare på barn i sorg.

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av besvarelser til veiledning.

• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og du bestemmer selv hvor lang tid du vil bruke.

• Barns forståelse av døden på ulike alderstrinn

• Vanlige sorgreaksjoner hos barn

• Skillet mellom traumer og sorg

• Foreldres/søskens/besteforeldres/venners/andres død

• Spesielle dødsfall

• Hva gjør sorgen verre?

• Forholdet til den døde

• Barns fantasier og årsakstenkning

• Kjønnsforskjeller i barns sorg

• Omsorg for barn i sorg og krise

• Rådgivning til foreldrene

• Formidling av dødsbudskap til barn

• Åpen og ærlig kommunikasjon

• Dødsfall etter sykdom

• Håndtering av dødsfall i barnehage og skole

• Forberedelse før dødsfall

• Lærerne som ressursgruppe

• Lærernes egne behov

• Dødsfall i barnehagen

• Krisebehandling eller sorgterapi for barn

• Sorggrupper for barn

Sorg hos barn

Atle Dyregrov

ISBN 9788245005677

Fagbokforlaget 2006

Kursbevis utstedes til de som har bestått og som har betalt kursavgiften i sin helhet.

Betaling: Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer.  Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den. Kursavgiften kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.

 

Er du organisert?

Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift.