Salg og reiseliv vg2

Fellesinformasjon:

Start:
Når du selv ønsker
Varighet:

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av mapper til retting.
• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og du velger selv hvor lang tid du vil bruke.

Pris:
Felles programfag: kr. 10.000,- ekskl lærebøker og eksamensavgift (Kan deles i 4 avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.)

Nettkurs uten samlinger med nettforelesninger

Vg2 salg og reiseliv handler om å utvikle kommersiell forståelse gjennom markedsføring, samhandling, lønnsomhetsanalyse og organisasjonsutvikling. Gjennom utforsking av arbeidsformer og teknologi skal elevene bygge og holde ved like profesjonelle relasjoner og utvikle yrkesidentitet. Programfagene handler videre om å tilpasse og skape salgs-, reiselivs- og serviceopplevelser til ulike målgrupper og markeder. Dette handler om å utnytte lokale, nasjonale og internasjonale ressurser bærekraftig for å skape merverdi i samfunnet. Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringa. Vg2 salg og reiseliv skal bidra til at elevene møter kunder og gjester med respekt for identitet og kulturelt mangfold. Programfagene skal også bidra til skaperglede og innovasjon gjennom utforsking av muligheter, målgrupper og markeder. Videre skal programfagene være med på å utvikle kunnskap om etiske utfordringer innenfor salg og reiseliv.

Felles programfag:

• forretningsdrift

• innovasjon og markedsføring

• kultur og kommunikasjon

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av mapper til retting.
• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og du velger selv hvor lang tid du vil bruke.

• En innlevering for hvert fag – i alt 3.
• Kurset er i tråd med læreplanens kompetansemål.

Privatisteksamen etter gjeldende regler.

Yrker som bygger på vg2 salg, service og sikkerhet:
• Reiselivsmedarbeider
• Salgsmedarbeider

Kurset er godkjent i Lånekassen.

Prosjekt til fordypning
• Forskrift for prosjekt til fordypning gjelder.

Betaling: Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer.  Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den. Kursavgiften kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.

Er du organisert?

Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift.