Psykisk helse hos barn og unge

Psykisk helse hos barn og unge

Fellesinformasjon:

Start:
Når du selv ønsker.
Varighet:

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av besvarelser til veiledning.
• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og du bestemmer selv hvor lang tid du vil bruke.

Pris:
kr.4.500,- (kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr for hvert avdrag).

Kurset passer for assistenter i barnehage/skole/sfo, barne- og ungdomsarbeidere, omsorgsarbeidere, andre yrkesutøvere og foreldre.

Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse av psykisk helse hos barn og unge.

Nettkurs eller brevkurs kombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC.

Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse av psykisk helse hos barn og unge. Kursdeltakerne skal få kunnskap om hvordan psykiske lidelser hos barn og unge kan forstås.

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av besvarelser til veiledning.
• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og du bestemmer selv hvor lang tid du vil bruke.

• Alle har en psykisk helse
• Barn og unges psykiske helse med de voksnes blikk gjennom tidene.
• Psykiske lidelser blant barn og unge.
• Atferdsutfordringer blant barn og unge  – en sunn reaksjon?
• Når samspillet og forventninger skaper et atferdsproblem
• Minoritetsbarn med spesielle behov
• Foreldresamarbeid/integrering
• Se meg!
• Hvordan skape plass for alle barn og unge i fellesskapet?
• Inkludering
• Ingen er bare det du ser
• Barneperspektiv
• Når mor eller far er syk
• Mobbing som grunnlag for dårlig psykisk helse
• Forebygging og tiltak
• Vold i nære relasjoner
• “Du må tro det før du ser det”
• Psykososialt arbeid med barn og unge
• Hvordan snakke så barn, unge og foreldre lytter, og hvordan lytte til barn, ungdom og foreldre så de
snakker?
• Den gode samtalen og den vanskelige samtalen

• Sosial kompetanse og psykisk helse i koronatider

Psykiske lidelser blant barn og unge i Norge.  Kristin Schjeldrup Mathiesen

Kursbevis utstedes til de som har bestått og som har betalt kursavgiften i sin helhet.

Betaling: Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer.  Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den. Kursavgiften kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.

 

Er du organisert?

Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift.