Pleiemedarbeider

Fellesinformasjon:

Start:
Når du selv ønsker.
Varighet:

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av mapper til retting.

• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og hvor lang tid du vil bruke.

Pris:
kr. 4.500,- kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag

Kurset passer for alle ufaglærte som jobber i helsetjenesten:

• Hjemmehjelp • Pleiemedarbeider • Pleiemedhjelper • Pleieassistent • Helseassistent

• Støttekontakt • Personlig assistent

Nettkurs kombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC. Gjennomføres med multipel choice.

Kurset passer for alle ufaglærte som jobber i helsetjenesten:

• Hjemmehjelp

• Pleiemedarbeider

• Pleiemedhjelper

• Pleieassistent

• Helseassistent

• Støttekontakt

• Personlig assistent

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av mapper til retting.

• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og hvor lang tid du vil bruke.

• Helse

• Sykdom og behandling

• Grunnleggende behov – egenomsorg og omsorg

• Brukermedvirkning

• Kost til eldre på sykehjem

• Kultur og kommunikasjon

• Kosthold og kultur

• Kost og helse

• Å være bruker

• Fysisk aldring og svekkelse

• Noen former for kommunikasjon

• Rolle

• Samarbeid og kompetanse

• Etikk og yrkesetikk

• Holdninger

• Aktivitet for eldre

• Hjelpemidler

• Taushetsplikt

• Hygiene og stell av bruker med infeksjoner

• Hygiene og informasjon

• Håndhygiene

• Hygiene og håndtering av tekstiler

• Avfallshåndtering

• Feber – symtomer og observasjon

• Observasjon

• Smerte

• Urinveisinfeksjon og forebygging

• Kols – kronisk obstruktiv lungesykdom

• Obstipasjon (forstoppelse)

• Lungebetennelse og komplikasjoner ved immobilitet

• Diabetes

• Hjerneslag

• Demens

• Reumatisme

• Hjerte- og karsykdommer

• Lårhalsbrudd

• Fallulykker

• Parkinson

• Kreftsykdom

Ressursene som følger med kurset.

Kursbevis utstedes til de som har bestått.

Betaling: Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer.  Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den. Kursavgiften kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.

 

Er du organisert?

Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift.