Lederkurs

Lederkurs

Fellesinformasjon:

Start:
Når du selv ønsker.
Varighet:

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av besvarelser til veiledning.

• Du velger selv når du vil starte opp med lederkurset og hvor lang tid du vil bruke.

Pris:
kr. 4.500,- kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag

Vårt lederkurs gir deg grunnleggende kunnskaper om motiverende ledelse.

Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for ulike utfordringer knyttet til ledelse der mellommenneskelige relasjoner inngår.

Nettkurs eller brevkurs kombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC.

Mål for lederkurset

Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for ulike utfordringer knyttet til lederverv og ledelse.

Målgruppe for vårt lederkurs

Alle som har et verv eller arbeid, eller ønsker et verv eller arbeid der mellommenneskelige relasjoner og ledelse inngår.

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av besvarelser til veiledning.

• Du velger selv når du vil starte opp med lederkurset og hvor lang tid du vil bruke.

• Ledelse i dag

• Dagens utfordringer

• Dagens muligheter

• Ledelsesteori

• Administrasjon

• Organisasjon

• Lederkompetanse

• Hvor læres denne kompetansen?

• Ledertyper

• Personlighet

• Kommunikasjon

• Hva er god kommunikasjon?

• Hvilke utfordringer møter vi i kommunikasjon?

• Relasjonskompetanse

• Makt

• Tillit

• Motivasjon

• Kreativitet

• Behov

• Gruppe

• Team

• Utvikling

• Vi-følelse

• Helhetlig tenking

Relasjonsledelse

Jan Spurkeland

ISBN 9788215029276

Universitetsforlaget 2017

Utgave 5

Kursbevis utstedes til de som har bestått og som har betalt kursavgiften i sin helhet.

Betaling: Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer.  Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den. Kursavgiften kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.

 

Er du organisert?

Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift.