Krisepedagogikk

Krisepedagogikk

Fellesinformasjon:

Start:
Når du selv ønsker.
Varighet:
 • Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av besvarelser til veiledning.
 • Du velger selv når du vil starte opp med kurset og du bestemmer selv hvor lang tid du vil bruke.
Pris:
kr. 4.500,- (kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr for hvert avdrag).

Kurs for assistenter i barnehage/skole/sfo, barne- og ungdomsarbeidere, omsorgsarbeidere, andre yrkesutøvere og foreldre.

 • Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse og en teoretisk begrunnelse for krisepedagogikk.
 • Det gis eksempler på hvordan den enkelte kan rammes av individuelle og kollektive kriser.
 • Det gis også eksempler på bruk av metoder med tanke på å «omskape» kriser og traumer til pedagogiske mestringsmuligheter.

Nettkurs eller brevkurs kombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC.

 • Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse og en teoretisk begrunnelse for krisepedagogikk.
 • Det gis eksempler på hvordan den enkelte kan rammes av individuelle og kollektive kriser.
 • Det gis også eksempler på bruk av metoder med tanke på å «omskape» kriser og traumer til pedagogiske mestringsmuligheter.

Kursdeltakerne skal få kunnskap om:

 • Hvordan ansatte i barnehage og skole kan bli bedre til å hjelpe barn og ungdom etter kriser og traumer.
 • Hvordan gjøre hendelsene forståelige og håndterbare slik at hverdagen i barnehagen og skolen blir mest mulig meningsfull.
 • Hvordan man aktivt kan ta del i barnets opplevelse av krisen slik at den blir noe barnet kan lære av.
 • Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av besvarelser til veiledning.
 • Du velger selv når du vil starte opp med kurset og du bestemmer selv hvor lang tid du vil bruke.

• Barn og ungdom – kriser og traumer

• Hva er krisehjelp?

• Traumeteorier

• De skjulte krisene

• Kriser og læring

• Krisepedagogikk i barnehage og skole

• Krisepedagogisk modell

• Pedagogikk og terapi

• Krisers innvirkning på læring

• Terapeutisk kommunikasjon

• Krisepedagogiske metoder

• Spenningsreduserende tiltak

• Krisepregnende nyheter

• Når katastrofen angår oss alle

• Sorghåndtering – kunnskapsformidling

• Kriseberedskap

Krisepedagogikk

Magne Raundalen/Jon-Håkon Schultz

ISBN 9788215009131

Universitetsforlaget 2006

Kursbevis utstedes til de som har bestått og som har betalt kursavgiften i sin helhet.

Betaling: Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer.  Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den. Kursavgiften kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.

 

Er du organisert?

Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift.