Kommunikasjon

Kommunikasjon

Fellesinformasjon:

Start:
Når du selv ønsker.
Varighet:

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av besvarelser til veiledning.

• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og du bestemmer selv hvor lang tid du vil bruke.

Pris:
kr. 4.500,- kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag

Kurs for assistenter i barnehage/skole/sfo, barne- og ungdomsarbeidere, omsorgsarbeidere, andre yrkesutøvere og foreldre.

Kursdeltakerne skal få kunnskap om:
• kommunikasjon med barn, unge og voksne på en måte som skaper trygghet, tillit og velvære.
• gruppepsykologiske prosesser og handlinger, og hvordan disse brukes i praktisk pedagogisk arbeid med barn og unge.

Nettkurs eller brevkurs kombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC.

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av besvarelser til veiledning.

• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og du bestemmer selv hvor lang tid du vil bruke.

Kommunikasjon

• Hva er kommunikasjon?

• Å forstå andre mennesker

• Kommunikasjonsformer

• Kommunikasjon og utvikling

• Kommunikasjon med ord

• Kommunikasjon uten ord

• Samtalen – å kommuniserer med hverandre

• Troverdig kommunikasjon

• Når kommunikasjonen blir vanskeliggjort

• Makt og avmakt i kommunikasjon

• Psykologifaget og ditt eget arbeid

• Kommunikasjon når ting blir vanskelig

 

 

 

Gruppepsykologi

• Hva er en gruppe?

• Ulike grupper

• Sosiale nettverk

• Hvorfor danner vi grupper?

• Hvordan foregår arbeidet i grupper?

• Gruppeprosesser

• Samarbeid i grupper

• Ulike roller i en gruppe

• Gruppestørrelse, sammensetning og plassering

• Handler vi annerledes i grupper enn ellers?

• Gruppepress

• Mobbing – en vrangside ved grupper

• Hva kjennetegner grupper som fungerer godt?

• Konflikter og konflikthåndtering

Kommunikasjon og samhandling
Bente Vetland
ISBN 9788205420182
Gyldendal 2013

Kursbevis utstedes til de som har bestått og som har betalt kursavgiften i sin helhet.

Betaling: Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer.  Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den. Kursavgiften kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.

 

Er du organisert?

Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift.