Helsearbeiderfag vg2

Helsearbeiderfag vg2

Fellesinformasjon:

Start:
Når du selv ønsker
Varighet:

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av mapper til retting.

• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og hvor lang tid du vil bruke.

Pris:
kr. 10.000,- kan deles i 4 månedlige avdrag med kr 200,- pr. avdragsgebyr

Kurset passer for:

– deg som har helse- og sosialfag vg1 eller grunnkurs samt fellesfagene/allmennfagene fra vg1 og vg2/grunnkurs og vk-1.

– deg som har lang praksis i yrket og som ønsker å ta fagprøven (praksiskandidat).

Felles programfag:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesliv i helsearbeiderfag

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av mapper til retting.

• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og hvor lang tid du vil bruke.

• En innlevering for hvert fag – i alt 3.

• Kurset er i tråd med læreplanens kompetansemål.

Nettkurs – forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC som du kan bruke når du vil og så mange ganger du ønsker.

Privatisteksamen etter gjeldende regler.

Fagprøven består av en teoretisk del og en praktisk del.

Dette gjelder for praksiskandidater – de som har minst 5 års godkjent praksis fra yrket, avlegger teoretisk del av fagprøve i tillegg til den praktiske fagprøven.

Det kreves ikke dokumentert praksis for å avlegge den teoretiske prøven.

For å kunne fremstille seg til den praktiske del av fagprøven kreves det dokumentasjon på 5 års godkjent praksis.

Praksis vurderes av fylkeskommunen hvor du bor.

 

Fagprøven for de som følger skolemodellen (lærlinger):

Har du allmennfagene fra ordinær videregående skole, anbefaler vi deg å ta privatisteksamen i samtlige programfag for vg1 og vg2. Du kan da søke lærlingeplass for 2 år.

De som er lærlinger må ta eksamen i hvert enkelt fag for vg1 og for vg2 i tillegg til teoretisk og praktisk fagprøve.

Aktuelle arbeidsplasser

• Sykehjem

• Sykehus

• Hjemmebasert tjeneste

• Institusjoner

• Kommunale etater

Lånekassen Utdanningen er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Betaling: Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer.  Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den. Kursavgiften kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.

Er du organisert?

Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift.