Barne- og ungdomsarbeiderfag vg2

Barne- og ungdomsarbeiderfag vg2

Fellesinformasjon:

Start:
Når du selv ønsker.
Varighet:

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av mapper til retting.

• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og hvor lang tid du vil bruke.

Nettkurs  –  forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC som du kan benytte når du vil og så mange ganger du ønsker.

Pris:
kr. 10.000,- kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- pr. avdrag

Kurset passer for:

– deg som har helse- og sosialfag vg1 eller grunnkurs samt fellesfagene/allmennfagene fra vg1 og vg2/grunnkurs og vk-1.

– deg som har lang praksis i yrket og som ønsker å ta fagprøven (praksiskandidat).

Felles programfag:

  • Pedagogisk arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag

 

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av mapper til retting.

• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og hvor lang tid du vil bruke.

Nettkurs  –  forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC som du kan benytte når du vil og så mange ganger du ønsker.

• En innlevering for hvert fag – i alt 3.

• Kurset er i tråd med læreplanens kompetansemål.

 

Privatisteksamen etter gjeldende regler.

Fagprøven består av en teoretisk del og en praktisk del.

Dette gjelder for praksiskandidater – de som har minst 5 års godkjent praksis fra yrket, avlegger teoretisk del av fagprøve i tillegg til den praktiske fagprøven.

Det kreves ikke dokumentert praksis for å avlegge den teoretiske prøven.

For å kunne fremstille seg til den praktiske del av fagprøven kreves det dokumentasjon på 5 års godkjent praksis.

Praksis vurderes av fylkeskommunen hvor du bor.

 

Fagprøven for de som følger skolemodellen (lærlinger):

Har du allmennfagene fra ordinær videregående skole, anbefaler vi deg å ta privatisteksamen i samtlige programfag for vg1 og vg2. Du kan da søke lærlingeplass for 2 år.

De som er lærlinger må ta eksamen i hvert enkelt fag for vg1 og for vg2 i tillegg til teoretisk og praktisk fagprøve.

Aktuelle arbeidsplasser

• Barnehager

• Barneparker

• Frivillige organisasjoner

• Skoler

• Skolefritidsordninger

• Institusjoner for rusmiddelbrukere

• Kommunale etater

Godkjent i Lånekasen.

Betaling: Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer.  Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den. Kursavgiften kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.

Er du organisert?

Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift.