Aktivitør vg2

Aktivitør vg2

Fellesinformasjon:

Start:
Når du selv ønsker.
Varighet:

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av mapper til retting.

• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og hvor lang tid du vil bruke.

Pris:
Felles programfag: Kr. 10.000,- ekskl. lærebøker og eksamensavgift – kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag

Nettkurs uten samlinger med nettressurser

Kurset passer for:

  • deg som har design og håndverk vg1 eller formgivingsfag grunnkurs samt fellesfagene/allmennfagene fra vg1 og vg2/grunnkurs og vk-1.
  • deg som har lang praksis i yrket og som ønsker å ta fagprøven (praksiskandidat).

Kursets innhold er:

Felles programfag: Administrasjon – Kommunikasjon og samhandling – Aktivitørfag

Nettkurs uten samlinger med nettressurser.

Felles programfag:

  • Administrasjon
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Aktivitørfag

 

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av mapper til retting.

• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og hvor lang tid du vil bruke.

• Det er i alt 3 innleveringer – 1 for hvert fag i tillegg til en tverrfaglig oppgave

• Kurset er i tråd med læreplanens kompetansemål.

Det følger med ulike nettressurser som du kan benytte så mye og så ofte du vil.

 

Privatisteksamen etter gjeldende regler.

Fagprøven som praksiskandidat:

Fagprøven består av en teoretisk del og en praktisk del.

Dette gjelder for praksiskandidater – de som har minst 5 års godkjent praksis fra yrket, avlegger teoretisk del av fagprøve i tillegg til den praktiske fagprøven.

Det kreves ikke dokumentert praksis for å avlegge den teoretiske prøven.

For å kunne fremstille seg til den praktiske del av fagprøven kreves det dokumentasjon på 5 års godkjent praksis.

Praksis vurderes av fylkeskommunen hvor du bor.

 

Fagprøven for de som følger skolemodellen (lærlinger):

Har du allmennfagene fra ordinær videregående skole, anbefaler vi deg å ta privatisteksamen i samtlige programfag for vg1 og vg2. Du kan da søke lærlingeplass for 2 år.

De som er lærlinger må ta eksamen i hvert enkelt fag for vg1 og for vg2 i tillegg til teoretisk og praktisk fagprøve.

Om jobben

Som aktivitør skal du legge til rette for kreative aktiviteter for ulike brukergrupper som eldre, psykisk utviklingshemmede og psykisk- eller fysisk funksjonshemmede. Aktivitetene kan for eksempel være husflids- og handverksaktiviteter, fysiske aktiviteter av ulike slag, eller dagligdagse gjøremål.

Målsettingen er å opprettholde eller å forbedre brukernes funksjonsnivå bade fysisk, psykisk og intellektuelt.

Vanlige arbeidsoppgaver for en aktivitør er:

• planlegge,lede, gjennomføre aktiviteter

• vurdere og dokumentere aktiviteter

• utvikle, kvalitetssikre og markedsføre aktiviteter

Personlige egenskaper

Som aktivitør bør du være kreativ og ha evne til a finne praktiske løsninger på utfordringer som dukker opp. Kommunikasjon, forståelse og evne til a komme kontakt med ulike typer mennesker er også typiske egenskaper ved aktivitøren. Tillegg må du ha kunnskap om menneskets naturlige utvikling, førstehjelp og enkel sykdomslære.

Hvor jobber aktivitøren?

Som aktivitør kan du jobbe i ulike helseinstitusjoner, hjemmebaserte tjenester, kultur- og fritidssektoren, rusomsorgen, skole, SFO, frivillighetssentralen eller i private vernede bedrifter. Som aktivitør jobber du ofte med eldre, psykisk utviklingshemmede, funksjonshemmede, barn, ungdom og andre grupper med behov for rehabilitering.

Godkjent i Lånekassen.

Betaling: Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer.  Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den. Kursavgiften kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.

Er du organisert?

Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift.