Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk

Fellesinformasjon:

Start:
onsdag 25.09.2024 slutt: 27.11.2024
Varighet:
10 onsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00.
Pris:
kr. 4.500,- (kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag)
Påmeldingsfrist:
31.08.2024

Kurs for assistenter i barnehage, skole og skolefritidsordning, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, andre yrkesutøvere og foreldre.

Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for ulike lærevansker hos barn og unge samt en faglig innsikt i spesialpedagogiske virkemidler for arbeidet i barnehage, skole og skolefritidsordning. Kurset gir grunnleggende kunnskap om de vanligste gruppene av funksjonshemminger.

10 onsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00.
 • Hva er spesialpedagogikk?
 • Lese- og skrivevansker
 • Atferdsvansker
 • Lærevansker
 • Psykisk utviklingshemming
 • Språk- og talevansker
 • Synsvansker
 • Hørselsvansker
 • Bevegelsesvansker og hodeskader
 • ADHD, Tourettes syndrom og skjulte funksjonshemminger
 • Spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak.

Innføring i spesialpedagogikk ISBN 9788205500648, Ogden/Rygvold. Gyldendal akademiske forlag 5. utg. 2017

til de som har minst 75 % fremmøte og betalt kursavgiften.

Betaling: Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer.  Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den. Kursavgiften kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.

 

Er du organisert?

Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift.