Sosialpedagogikk

Sosialpedagogikk - problematferd blant barn og unge

Fellesinformasjon:

Start:
tirsdag 19.09.2023 slutt: 21.11.2023
Pris:
kr. 4.500,- (kan deles i avdrag)

Kurs for assistenter i barnehage, skole og skolefritidsordning, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, andre yrkesutøvere og foreldre.

Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse av problematferd og gjøre deltakerne i stand til å sette i verk mest mulig effektive tiltak. Kursdeltakerne skal få kunnskap om problematferd og hvordan slik atferd kan forstås.

Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge.
Terje Ogden m fl.
ISBN 9788205550612

Gyldendal Norsk Forlag 2022

til de som har minst 75 % fremmøte.

 

Er du organisert?

Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift.