Sosialpedagogikk

Sosialpedagogikk - problematferd blant barn og unge

Fellesinformasjon:

Start:
tirsdag 24.09.2024 slutt: 26.11.2024
Varighet:
10 tirsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00
Pris:
kr. 4.500,- (kan deles i avdrag)
Påmeldingsfrist:
31.08.2024

Kurs for assistenter i barnehage, skole og skolefritidsordning, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, andre yrkesutøvere og foreldre.

Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse av problematferd og gjøre deltakerne i stand til å sette i verk mest mulig effektive tiltak. Kursdeltakerne skal få kunnskap om problematferd og hvordan slik atferd kan forstås.

10 tirsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00
  • Atferdsproblemer blant barn og unge
  • Kartlegging og risikovurdering
  • Barns sosiale utvikling og tidlig intervensjon
  • Skoleomfattende tiltak
  • Klasseromsperspektivet – klasseledelse
  • Psykisk helse og atferd
  • Elevperspektivet – alvorlige atferdsproblemer
  • Sosial kompetanse og sosiale ferdigheter
  • Sosial læring hos barn og unge

Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge.
Terje Ogden m fl.
ISBN 9788205550612

Gyldendal Norsk Forlag 2022

til de som har minst 75 % fremmøte og betalt kursavgift.

Betaling: Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer.  Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den. Kursavgiften kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.

 

Er du organisert?

Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift.