Psykisk helse hos barn og unge

Psykisk helse hos barn og unge

Fellesinformasjon:

Start:
mandag 18.092023 slutt: 20.11.2023
Pris:
kr. 4.500,- (kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag)

Kurs for assistenter i barnehage, skole og skolefritidsordning, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, andre yrkesutøvere og foreldre.

  •  Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse av psykisk helse hos barn og unge.
  •  Kursdeltakerne skal få kunnskap om hvordan psykiske lidelser hos barn og unge kan forstås.

Artikkel om Psykiske lidelser blant barn og unge i Norge. Inngår i kurset.

Kursbevis blir delt ut til de som har minst 75 % tilstedeværelse på kurset.

Betaling: Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer.  Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den. Kursavgiften kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.

 

Er du organisert?

Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift.