Psykisk helse hos barn og unge

Psykisk helse hos barn og unge

Fellesinformasjon:

Start:
mandag 23.09.2024 slutt: 25.11.2024
Varighet:
10 mandagskvelder kl. 18.00 – 21.00
Pris:
kr. 4.500,- (kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag)
Påmeldingsfrist:
31.08.2024

Kurs for assistenter i barnehage, skole og skolefritidsordning, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, andre yrkesutøvere og foreldre.

 •  Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse av psykisk helse hos barn og unge.
 •  Kursdeltakerne skal få kunnskap om hvordan psykiske lidelser hos barn og unge kan forstås.
10 mandagskvelder kl. 18.00 – 21.00
 • Alle har en psykisk helse  –  Barn og unges psykiske helse med de voksnes blikk gjennom tidene
 • Psykiske lidelser blant barn og unge
 • Atferdsutfordringer blant barn og unge  –  en sunn reaksjon?
 • Når samspillet og forventninger skaper et atferdsproblem
 • Minoritetsbarn med spesielle behov
 • Foreldresamarbeid/ integrering  –  Se meg!  Hvordan skape plass for alle barn og unge i fellesskapet? Inkludering
 • Ingen er bare det du ser
 • Barneperspektiv
 • Når mor eller far er syk Mobbing som grunnlag for dårlig psykisk helse
 • Forebygging og tiltak
  Vold i nære relasjoner  –  “Du må tro det før du ser det”
 • Psykososialt arbeid med barn og unge  –  ”Hvordan snakke så barn, unge og foreldre lytter, og hvordan lytte til barn, ungdom og foreldre så de snakker?
 • Den gode samtalen og den vanskelige samtalen.

Artikkel om Psykiske lidelser blant barn og unge i Norge. Inngår i kurset.

Kursbevis blir delt ut til de som har minst 75 % tilstedeværelse på kurset og kursavgift er betalt.

Betaling: Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer.  Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den. Kursavgiften kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.

 

Er du organisert?

Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift.