Fagskolehjelpen

Vi har jobbet med fagskoletilbud siden 2006 og kjenner til de utfordringene fagskolene står ovenfor med tanke på de krav som gjelder for å få akkreditert fagskoleutdanninger, forskrift, opptakskrav mm og kvalitetssikringssystem. I tillegg skal det være læringsutbyttebeskrivelser i tråd med kvalifikasjonsrammeverket.

Vi har jobbet med revidering av fagskoleutdanninger som nå er akkreditert og vi kjenner til de utfordringene som ligger i dette arbeidet og vi kjenner til kravene som skal innfris.

På bakgrunn av dette er vi godt rustet for å tilby hjelp til andre fagskoler som sliter med tidsnød og stramme frister samtidig som de daglige gjøremål skal gjennomføres til enhver tid.

NOKUT’s frister for å søke akkreditering av fagskoleutdanninger:
10. februar og 15. september for alle søkere som har akkrediterte fagskoleutdanninger fra før.

20. januar og 25. august for nye søkere som ikke har akkrediterte fagskoleutdanninger fra før.

Hva er fagskole?
En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring. Fagskoleutdanning er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning, og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning. Fagskoleutdanninger bygger på alt i fra yrkesforberedende utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev, til mer generelle studieforberedende programmer. 
Undervisningen foregår vanligvis i klasser, hvor studentene får en tett dialog med lærer eller foreleser. Det finnes også mange nettbaserte studier. Mange av de som underviser på fagskoler har solid bransjeerfaring i det fagfeltet de underviser i, noe som er med på å forsterke nærheten til arbeidslivet. Studentene lærer seg å kombinere teori med praksis gjennom å arbeide med virkelighetsnæreutfordringer, noe som gjør at studentene kvalifiserer til å gå rett ut i jobb.

Hvem passer det for?
En fagskoleutdanning kan ha en varighet fra et halvt år til to år, og studentene som har fullført fagskoler er attraktive for arbeidsgivere. Fagskolen er egnet for etter- og videreutdanning for ungdom og voksne, samt for voksne som ønsker å skifte yrke.