PSYKISK HELSE HOS BARN OG UNGE      

Kurs for assistenter i barnehage, skole og skolefritidsordning, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, andre yrkesutøvere og foreldre.

Sted:                    Ås

Kursleder:         Stein Arild Knudsen

Start:                    onsdag 18.09.2019 slutt 27.11.2019 

Varighet:             10 onsdager fra kl. 18.00 - 21.00
Påmeldingsfrist:  31.08.2019 
Kursavgift:           kr. 4.500,- (kan deles i avdrag) 

Mål for kurset:
Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse av psykisk helse hos barn og unge.
Kursdeltakerne skal få kunnskap om hvordan psykiske lidelser hos barn og unge kan forstås.

Kursets innhold:
Alle har en psykisk helse  -  Barn og unges psykiske helse med de voksnes blikk gjennom tidene  -  Psykiske lidelser blant barn og unge  - Atferdsutfordringer blant barn og unge  -  en sunn reaksjon?   -  Når samspillet og forventninger skaper et atferdsproblem  -  Minoritetsbarn med spesielle behov  -  Foreldresamarbeid/ integrering  -  Se meg!  Hvordan skape plass for alle barn og unge i fellesskapet? Inkludering  -  Ingen er bare det du ser  -  Barneperspektiv  -  Når mor eller far er syk Mobbing som grunnlag for dårlig psykisk helse  -  Forebygging og tiltak  -  Vold i nære relasjoner  -  “Du må tro det før du ser det”  -  Psykososialt arbeid med barn og unge  -  ”Hvordan snakke så barn, unge og foreldre lytter, og hvordan lytte til barn, ungdom og foreldre så de snakker?  -  Den gode samtalen og den vanskelige samtalen.

Litteratur: 
Psykiske lidelser blant barn og unge i Norge.  Kristin Schjeldrup Mathiesen

Kursbevis:   Kursbevis blir delt ut til de som har minst 75 % tilstedeværelse på kurset.

Betaling:       Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer.  Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den. Kursavgiften kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.

Påmelding:     Elektronisk i påmeldingsskjema eller på tlf. 91358038.