PSYKISK HELSE HOS BARN OG UNGE      

Kurs for assistenter i barnehage, skole og skolefritidsordning, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, andre yrkesutøvere og foreldre.

 

Start: mandag 30.01.2023 slutt: 17.04.2023

 Varighet/tid:  10 mandagskvelder kl. 18.00 – 21.00 

Sted: Digitalt klasserom

 Påmeldingsfrist: 15.01.2023

Kursavgift: kr. 4.500,- (kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag)

Mål for kurset:

 Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse av psykisk helse hos barn og unge.

 Kursdeltakerne skal få kunnskap om hvordan psykiske lidelser hos barn og unge kan forstås.


Kursets innhold:
Alle har en psykisk helse  -  Barn og unges psykiske helse med de voksnes blikk gjennom tidene  - Psykiske lidelser blant barn og unge  - Atferdsutfordringer blant barn og unge  -  en sunn reaksjon?   -  Når samspillet og forventninger skaper et atferdsproblem  -  Minoritetsbarn med spesielle behov  -  Foreldresamarbeid/ integrering  -  Se meg!  Hvordan skape plass for alle barn og unge i fellesskapet? Inkludering  -  Ingen er bare det du ser  -  Barneperspektiv  -  Når mor eller far er syk Mobbing som grunnlag for dårlig psykisk helse  -  Forebygging og tiltak  -  Vold i nære relasjoner  -  “Du må tro det før du ser det”  -  Psykososialt arbeid med barn og unge  -  ”Hvordan snakke så barn, unge og foreldre lytter, og hvordan lytte til barn, ungdom og foreldre så de snakker?  -  Den gode samtalen og den vanskelige samtalen.

Litteratur: 
Artikkel om Psykiske lidelser blant barn og unge i Norge. Inngår i kurset.

Kursbevis:   Kursbevis blir delt ut til de som har minst 75 % tilstedeværelse på kurset.

 Betaling:       Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer.  Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den. Kursavgiften kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.

Påmelding (kompetansesenter-bedriftshjelp.com)