SOSIALPEDAGOGIKK   - problematferd hos barn og unge

Kurs for assistenter i barnehage, skole og skolefritidsordning, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, andre yrkesutøvere og foreldre.

Start:                 mandag 11.02.2019 slutt: 06.05.2019
Påmeldingsfrist: 31.01.2019 
Varighet/tid:     10 mandagskvelder kl. 18.00 – 21.00 
Sted:                 Kristiansand

Start:                 tirsdag 12.02.2019 slutt: 30.04.2019
Påmeldingsfrist: 31.01.2019 
Varighet/tid:     10 tirsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00 
Sted:                 Trondheim

Start:                 onsdag 13.02.2019 slutt: 08.05.2019
Påmeldingsfrist: 31.01.2019 
Varighet/tid:     10 onsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00
Sted:                 Oslo

Start:                 torsdag 14.02.2019 slutt: 02.05.2019
Påmeldingsfrist: 31.01.2019 
Varighet/tid:     10 torsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00 
Sted:                 Stord


Kursavgift:         kr. 4.500,- ( kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag)

Mål for kurset:
Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse av problematferd og gjøre deltakerne i stand til å sette i verk mest mulig effektive tiltak. Kursdeltakerne skal få kunnskap om problematferd og hvordan slik atferd kan forstås.

Kursets innhold:
Atferdsproblemer blant barn og unge
Kartlegging og risikovurdering
Barnehagen og barns tidlige utvikling
Den inkluderende skolen og skoleomfattende tiltak
Klasseromsperspektivet – klasseledelse
Elevperspektivet – internaliserte problemer
Elevperspektivet – alvorlige atferdsproblemer
Sosialkompetanse hos barn og unge
Sosial læring hos barn og unge

Litteratur: Sosialkompetanse og problematferd blant barn og unge, ISBN: 9788205480858 Gyldendal akademiske forlag, 2015, Terje Ogden

Kursbevis: til de som har minst 75 % fremmøte.

Er du organisert:
Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer. Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den.

Påmelding: elektronisk i påmeldingsskjema.