SOSIALPEDAGOGIKK - problematferd blant barn og unge

Kurs for assistenter i barnehage, skole og skolefritidsordning, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, andre yrkesutøvere og foreldre.

Start: torsdag 16.09.2021 slutt: 18.11.2021
Påmeldingsfrist: 31.08.2021
Varighet/tid: 10 torsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00
Gjennomføring: Digitalt klasserom på Zoom
Kursavgift: kr. 4.500,- (kan deles i avdrag)
Kursleder: Renate Lundgren

 
Mål for kurset:

Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse av problematferd og gjøre deltakerne i stand til å sette i verk mest mulig effektive tiltak. Kursdeltakerne skal få kunnskap om problematferd og hvordan slik atferd kan forstås.

Kursets innhold:
Atferdsproblemer blant barn og unge
Kartlegging og risikovurdering
Barnehagen og barns tidlige utvikling
Den inkluderende skolen og skoleomfattende tiltak
Klasseromsperspektivet – klasseledelse
Elevperspektivet – internaliserte problemer
Elevperspektivet – alvorlige atferdsproblemer
Sosialkompetanse hos barn og unge
Sosial læring hos barn og unge


Litteratur:

Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge.
Terje Ogden m fl.
ISBN 9788205480858
Gyldendal Norsk Forlag 2018


Kursbevis:
til de som har minst 75 % fremmøte.

Er du organisert:
Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer. Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den.


Påmelding 
elektronisk til: www.kompetansesenter-bedriftshjelp.com