SOSIALPEDAGOGIKK   - problematferd hos barn og unge

Kurs for assistenter i barnehage, skole og skolefritidsordning, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, andre yrkesutøvere og foreldre.

Start:                 mandag 28.10.2019 slutt: 13.01.2020
Påmeldingsfrist:  15.10.2019 
Varighet/tid:       10 mandagskvelder kl. 18.00 – 21.00 
Sted:                  Kristiansand

Start:                 tirsdag 17.09.2019 slutt: 26.11.2019
Påmeldingsfrist:  31.08.2019 
Varighet/tid:       10 tirsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00 
Sted:                  Bergen, Trondheim

Start:                 onsdag 18.09.2019 slutt: 27.11.2019
Påmeldingsfrist:  31.08.2019 
Varighet/tid:       10 onsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00
Sted:                  Stavanger

Kursavgift:         kr. 4.500,- ( kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag)

Mål for kurset:
Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse av problematferd og gjøre deltakerne i stand til å sette i verk mest mulig effektive tiltak. Kursdeltakerne skal få kunnskap om problematferd og hvordan slik atferd kan forstås.

Kursets innhold:
Atferdsproblemer blant barn og unge
Kartlegging og risikovurdering
Barnehagen og barns tidlige utvikling
Den inkluderende skolen og skoleomfattende tiltak
Klasseromsperspektivet – klasseledelse
Elevperspektivet – internaliserte problemer
Elevperspektivet – alvorlige atferdsproblemer
Sosialkompetanse hos barn og unge
Sosial læring hos barn og unge


Litteratur:

Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge.
Terje Ogden m fl.
ISBN 9788205480858
Gyldendal Norsk Forlag 2018


Kursbevis:
til de som har minst 75 % fremmøte.

Er du organisert:
Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer. Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den.

Påmelding:
elektronisk i påmeldingsskjema.