SOSIALPEDAGOGIKK   - problematferd hos barn og unge

Kurs for assistenter i barnehage, skole og skolefritidsordning, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, andre yrkesutøvere og foreldre.

Start:                 mandag 10.02.2020 slutt: 04.052020
Påmeldingsfrist:  31.01.2020 
Varighet/tid:       10 mandagskvelder kl. 18.00 – 21.00 
Sted:                  Stjørdal

Start:                 onsdag 12.02.2020 slutt: 29.04.2020
Påmeldingsfrist:  31.01.2020 
Varighet/tid:       10 onsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00
Sted:                  Stavanger

Start:                 torsdag 13.02.2020 slutt: 30.0.42020
Påmeldingsfrist:  31.01.2020
Varighet/tid:       10 torsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00 
Sted:                  Sarpsborg

Start:                 torsdag 12.03.2020 slutt: 28.05.2020
Påmeldingsfrist:  29.02.2020
Varighet/tid:       10 torsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00 
Sted:                 Bryne

Kursavgift:          kr. 4.500,- ( kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag)

Mål for kurset:
Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse av problematferd og gjøre deltakerne i stand til å sette i verk mest mulig effektive tiltak. Kursdeltakerne skal få kunnskap om problematferd og hvordan slik atferd kan forstås.

Kursets innhold:
Atferdsproblemer blant barn og unge
Kartlegging og risikovurdering
Barnehagen og barns tidlige utvikling
Den inkluderende skolen og skoleomfattende tiltak
Klasseromsperspektivet – klasseledelse
Elevperspektivet – internaliserte problemer
Elevperspektivet – alvorlige atferdsproblemer
Sosialkompetanse hos barn og unge
Sosial læring hos barn og unge


Litteratur:

Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge.
Terje Ogden m fl.
ISBN 9788205480858
Gyldendal Norsk Forlag 2018


Kursbevis:
til de som har minst 75 % fremmøte.

Er du organisert:
Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer. Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den.

Påmelding:
elektronisk i påmeldingsskjema.