Målrettet miljøarbeid

Målrettet miljøarbeid er betegnelsen på en arbeidsprosess som starter med at det samles informasjon om mottakeren og de ressursene som finnes tilgjengelig. Denne informasjonen brukes til å formulere mål for arbeidet og til å utforme metode. Målvalg og intervensjon dokumenteres underveis slik at utøver har god innsikt i atferdsendring hos mottaker. 

Start: torsdag 15.09.2022 slutt: 17.11.2022

Varighet/tid: 10 torsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00 Digitalt klasserom

Påmeldingsfrist: 31.08.2022

Kursavgift: kr. 4.500,- (kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag)

Mål for kurset:

Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for målrettet miljøarbeid og heve deltakers kompetanse til å yte godt faglig arbeid gjennom strukturert tilrettelegging og målrettet miljøarbeid.

Målgruppe: Aktivitører, assistenter, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, hjelpeverger, lærere, miljøarbeidere, omsorgsarbeidere, pårørende, spesialpedagoger, støttekontakter, sykepleiere og vernepleiere.

Kursets innhold:
Hva er miljøbehandling, og hvilke problemer og personer er det aktuelt for?
Analyse av atferd
Aktiv / passiv behandling, positiv og negativ forsterkning av atferd
Forebygge problematferd
Å akseptere problematferd
Opplæring i ferdigheter
Betydning av relasjoner
Valg av mål
Evaluering av tiltak
Lovverket og etiske problemstillinger

Litteratur:
Miljøbehandling ISBN 9788205448629, Børge Holden, Gyldendal 1. utg. 2. opplag 2018.

Kursbevis: Kursbevis blir delt ut til de som har minst 75 % tilstedeværelse på kurset.

Betaling: Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer.  Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den. Kursavgiften kan deles i 
4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.

Påmelding (kompetansesenter-bedriftshjelp.com)