Trygghetssirkelen - Se barnet innenfra

Fagdag som passer for ansatte i barnehage og ansatte som er tilknyttet barnehager.

Vi holder interne fagdager for kommuner og for barnehager som ønsker opplæring om trygghetssirkelen og ved evt. ønske om hjelp til å komme i gang med denne metoden.

Trygghetssirkelen
- Presentasjon av den tilknytningsbaserte modellen Circle of Security Trygghetssirkelen – som utgangspunkt og inspirasjonskilde for omsorg i barnehagen.
- Hvordan hjelper denne modellen oss til å forstå at barns gryende selvstendighet og læring faktisk hviler fullt og helt på retten til å være avhengig av voksne?

Se deg selv utenfra
- Vi reflekterer over egen omsorgsatferd.
- Hvordan påvirker vi barnet?
- Hvordan kan vi utvikle oss til å bli bedre omsorgspersoner?
- Kjøreregler for voksne – hvordan kan disse hjelpe oss til å se voksenrollen ut i fra barnas behov?

Organiser tryggheten
- Hvordan organisere barnehagen ut i fra barns tilknytningsbehov?
- Hva menes med tilknytning og hvorfor sikre at barnet får tilknytningspersoner som er tilgjengelig?
- Hvordan kan en reflekterende kultur i barnehagen utvikle en positiv relasjon til alle barna og hjelpe til så barna møtes med glede og omsorg?
- Kvalitet i barnehagen – hva er det?

Trygghetssirkelen i egen barnehage
- Hvordan komme i gang?

Foredragsholder er Tone Lindgren som er utdannet førskolelærer, spesialpedagog og er sertifisert terapeut i Circle of Security Familiemodell. Hun har i flere år jobbet aktivt med metoden Circle of Security i sitt daglige arbeid, hovedsakelig innenfor barnevernfeltet.