Spesialpedagogikk


 

 

Videreutdanning i spesialpedagogikk for helse- og sosialpersonell, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsesekretærer og aktivitører med videregående opplæring.


Nettkurs som består av ulike ressurser og oppgaver.

   

Start:              Når du selv ønsker.

Omfang:           Innlevering av 4 teorioppgaver, 1 praksisrapport, 1 fordypningsoppgave

Pris:               Kr. 16.000,- (kan deles i 8 månedlige avdrag med kr. 200,- i              
                        avdragsgebyr pr. 
avdrag. Er ekskl. lærebøker og eksamensavgift). 


Videreutdanning

• Videreutdanningen er laget i tråd med egenutviklet fagplan 

• Videreutdanningen ligger på nivå mellom videregående opplæring og høyere utdanning.


Tidsplan

• Videreutdanningen kan tas etter egen tidsplan med innlevering av teorioppgaver, 
   praksisrapporter og 
fordypningsoppgave.

• Du velger selv når du vil starte med videreutdanningen og du bestemmer selv hvor lang
   tid du vil 
bruke.


6 innleveringer 

• 4 teorioppgaver 

• 1 praksisrapport

• 1 fordypningsoppgave


Målgruppe 

Videreutdanningen er lagt opp for de som har fullført videregående opplæring fra studieretning for helse- og sosialfag eller fullført videregående opplæring som aktivitør innen studieretning for formgivingsfag/design og håndverk.


Opptakskrav

• Fullført videregående opplæring fra studieretning for helse- og sosialfag eller fullført 
   videregående 
opplæring som aktivitør innen studieretning for formgivingsfag/design og 
   håndverk.


Videreutdanningen omfatter

• Den teoretiske opplæringen.

• Retting av innleveringer og veiledning underveis. 

• Vurdering av praksisrapporter og fordypningsoppgave.


Mål for videreutdanningen

Kurset skal gi et grunnlag for å forebygge og løse spesialpedagogiske problemstillinger på arbeidsplassen. Praksisorienterte problemstillinger vil stå sentralt.


Videreutdanningens innhold

• Grunnelementer i helse- og sosialfagarbeidet

• Samfunnsfaglige emner

• Administrative og organisatoriske perspektiver på tiltak for mennesker med særskilte
   behov

• Funksjonshemminger, lærevansker og atferdsproblemer

• Pedagogiske tilnærmingsmåter med sikte på individer som trenger særskilt hjelp og støtte

• Samarbeid, rådgivning og veiledning

• Fordypningsoppgave

 


Praksis 

• I videreutdanningen er det krav om 10 uker praksis (375 timer). 

• Praksis 1 er hovedpraksis over 8 uker som beskrevet i eget praksisdokument som følger 
   nettkurset.

• Praksis 2 er 2 uker med fordypning knyttet til tema studenten selv velger til
   fordypningsoppgaven.

• Praksisplass for videreutdanningen må studenten selv skaffe.

• Praksis kan tas på egen eller annen arbeidsplass med godkjent veileder.

• Praksisveileder må ha faglig bakgrunn som er relevant for denne utdanningen.

• Praksis godkjennes av praksisveileder og praksisrapport godkjennes av rettelærer.


Eksamen 

• Eksamen avlegges så snart samtlige moduler er bestått. 

• Hjemmeeksamen over to dager med levering på nett. Alle hjelpemidler tillatt.


Er du organisert?

• Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift.

Presisering
• Dette må ikke forveksles med fagskoleutdanning og er ikke NOKUT-godkjent.


Påmelding

• For påmelding benyttes elektronisk påmeldingsskjema.