Fagskole - Kompetansesenter for høyere yrkesfaglig utdanning AS


Delemne:

Tilknytning, samspill og relasjonsbygging for barne- og ungdomsarbeider i barnehage - 10 studiepoeng

Start:              23.03.2022 - slutt 22.06.2022

Undervisning:      13 onsdager fra kl. 18 til 21 i digitalt klasserom, Zoom.

                     Innlevering av 1 oppgave

Pris:              Kr. 9.500,- (kan deles i 4 månedlige avdrag med 

                            kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.

                            (Er ekskl. lærebøker ) 

Opptakskrav:       Fagbrev barne- og ungdomsarbeider eller 

                           realkompetanse.

Målgruppe:          De som jobber i barnehage 

Innhold:

Innholdet i studiet legger vekt på å gi studenten en forståelse for tilknytningsperspektivet med særlig fokus på trygghetssirkelen, emosjonell omsorg og grensesetting.

 

Trygghetssirkelen:
•         illustrere barns følelser og behov • forstå og imøtekomme barns følelser og
           behov
•         se oss selv utenfra • se barnet innenfra
Emosjonell omsorg:
•         samhandling • samspill • emosjonsregulering • sosial utvikling • tillit
•         følelsesmessig utvikling • berøring • trygghet • affektiv kommunikasjon
•         tilgjengelighet • tilknytning • selvstendighet • sensitive voksne • nærhet
•         utviklingsstøtte • utforskning • støttende omsorg • mentalisering • trøst
•         erfaringer • selvbilde
Grensesetting:
•         relasjon • samarbeid • holdninger • temperament • konfliktløsning
•         konflikter mellom søsken • mobbing • rollereversering • miljø
•         emosjonsregulering • beskyttelse • kroppsspråk • sinne • anerkjennelse
•         selvregulering • maktbalanse • konsekvenser • kommunikasjon
•         ledelse • tydelighet

Påmelding:         Påmeldingsfrist: 15.03.2022.

 For påmelding benyttes elektronisk påmeldingsskjema som ligger under arkfanen Påmelding.