Foredragsholder er Hilde Halvorsen som er utdannet innen psykologi, adhd/asberger, traumer, karriereveiledning, ledelse og coaching. Lang erfaring med å bruke positiv psykologi, NLP og kognitiv terapi. 17 års erfaring med å jobbe med mennesker som har behov for samtaler og bistand til å rydde i tanker og utfordringer. Barn som er nyankomne til Norge, som starter i barnehage og skole uten å kunne språket og med mange vonde opplevelser.

 

Fagdag for ansatte i barneskole og ungdomsskole fredag 24.11.2017 i Oslo om fosterbarn.

- Hvordan oppleves det å være?
- Identitetskrise hos fosterbarn
- Tilknytningsforstyrrelser hos fosterbarnkl. 10.00 – 11.45 Hvilke utfordringer kan skolen møte når man har en elev som er fosterbarn?
- Første møte med barnet/eleven som er fosterbarn
- Hvordan legge til rette første tiden på skolen?
- Faglige utfordringer – hva kan man møte på?
- Åpenhet i forhold til medelever og deres foreldre – hva kan være hensiktsmessig?

kl. 11.45 – 12.30 Lunsj


kl. 12.30 – 14.00 Identitetskrise/identitetsutfordringer hos fosterbarn
- Hvilke utfordringer kan skolen møte på?
- Hva vil det si at en elev har identitetskrise/identitetsutfordringer
- Hvilke utfordringer kan medelever møte på?

kl. 14.00 – 14.15 Pause

kl. 14.15 – 15.45 Tilknytningsforstyrrelser hos fosterbarn
- Hva ligger i ordet tilknytningsforstyrrelser og hvordan oppdage at dette er en utfordring hos fosterbarnet?
- Hvordan tilrettelegge skolehverdagen, både faglig og sosialt?


Kl. 15.45 – 16.00 Oppsummering og avslutning av fagdagen

Pris for fagdagen: kr. 2.000,- pr. person.

Ved 6 påmeldte fra samme arbeidsplass, er 1 gratis.

Påmeldingsfrist: 10.11.2017

Påmelding elektronisk til: www.kompetansesenter-bedriftshjelp.com