Foredragsholder er Hilde Halvorsen som er utdannet innen psykologi, adhd/asberger, traumer, karriereveiledning, ledelse og coaching. Lang erfaring med å bruke positiv psykologi, NLP og kognitiv terapi. 17 års erfaring med å jobbe med mennesker som har behov for samtaler og bistand til å rydde i tanker og utfordringer. Barn som er nyankomne til Norge, som starter i barnehage og skole uten å kunne språket og med mange vonde opplevelser.

 

Fagdag for barnehageansatte og ansatte i barneskolen fredag 03.11.2017 i Oslo - om å være ny i Norge.


kl. 10.00 – 11.45 Hvilke utfordringer kan barnehage/skole møte og hvordan skape godt samspill fra starten?
- Hvordan skape god relasjon til ett barn/elev som ikke snakker norsk?
- Hvordan inkludere barnet raskt inn i barnegruppen/elevgruppen?
- Hvilke utfordringer kan barna i barnehagen/skolen møte på?
- Traumatiske opplevelser som påvirker barnets evne til læring og sosialt sampsill

kl. 11.45 – 12.30 Lunsj


kl. 12.30 – 14.00 Hvordan inkludere foreldre som ikke snakker norsk og hvordan løse utfordringer vedrørende samarbeid rundt barnet?
- Manglende forståelse for det norske skolesystemet/barnehagesystemet
- Språkutfordringer hos foreldre
- Tips til hvordan løse noe av utfordringene vedrørende oppfølgingen og samarbeidet rundt barnet


kl. 14.00 – 14.15 Pause

kl. 14.15 – 15.45 Samarbeid mellom skolen – foreldre – hjelpeapparatet for øvrig
- Hvem har ansvaret for hva? Og hvordan få samarbeidet til å fungere når foreldrene ikke snakker norsk?
- Hvilke forventninger kan man ha til de foresatte? Og hvordan inkludere de foresatte på en positiv måte

Kl. 15.45 – 16.00 Oppsummering og avslutning av fagdagen


Påmelding elektronisk til: www.kompetansesenter-bedriftshjelp.com

Pris for fagdagen: kr. 2.000,- pr. person.

Ved 6 påmeldte fra samme areidsplass, er 1 gratis.

Påmeldingsfrist: 15.10.2017

Påmelding elektronisk til: www.kompetansesenter-bedriftshjelp.com