Fagskole - Kompetansesenter for høyere yrkesfaglig utdanning AS


Delemne:

Pedagogikk og didaktikk for barne- og ungdomsarbeider med barn og unge i alderen 0 til 18 år - 7,5 studiepoeng

Start:              29.03.2022 - slutt 21.06.2022

Undervisning:      10 tirsdager fra kl. 18 til 21 i digitalt klasserom, Zoom.

                      Innlevering av 1 oppgave

Pris:              Kr. 7.500,- (kan deles i 4 månedlige avdrag med 

                            kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.

                            (Er ekskl. lærebøker) 

Opptakskrav:       Fagbrev barne- og ungdomsarbeider eller realkompetanse.

Målgruppe:          De som jobber med barn og unge i alderen 0 til 18 år 

Innhold:                 

 Innholdet i studiet legger vekt på pedagogisk arbeid med barn og unge med særlig fokus på metodikk, didaktikk, sosialkompetanse, språkutvikling, etikk, kommunikasjon, samspill, oppvekstfagene, relasjoner og relasjonsbygging.

 

 

Påmelding:          Påmeldingsfrist 15.03.2022.  For påmelding benyttes elektronisk påmeldingsskjema som ligger under arkfanen Påmelding.