Helsearbeiderfag vg2

 

Nettkurs uten samlinger med nettforelesninger 


Kurset passer for:

- deg som har helse- og sosialfag vg1 eller grunnkurs samt fellesfagene/allmennfagene fra vg1 og vg2/grunnkurs og vk-1.

- deg som har lang praksis i yrket og som ønsker å ta fagprøven (praksiskandidat).


Kursets innhold er:

Felles programfag: Helsefremmende arbeid • Kommunikasjon og samhandling • Yrkesutøvelse

Nettkurs kombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC:


Start:             Når du selv ønsker 

Omfang:         En innlevering for hvert fag – i alt 3

Pris:               kr. 10.000,- (kan deles i 4 avdrag med kr 200,- pr. avdragsgebyr)



Tidsplan

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av mapper til retting.

• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og hvor lang tid du vil bruke.


Innleveringer

• En innlevering for hvert fag – i alt 3.

• Kurset er i tråd med læreplanens kompetansemål.


Det følger med ulike nettressurser som du kan benytte så mye og så ofte du vil.


Lånekassen Utdanningen er godkjent for lån og stipend i Lånekassen. For å få lån omgjort til stipend kreves det at deltaker avlegger privatisteksamen i samtlige fag som utgjør 4 eksamener eller avlegger den teoretiske prøven som inngår i fagprøven.


Eksamensform 

Privatisteksamen etter gjeldende regler. Oppmelding elektronisk: www.privatistweb.no

Fører frem til fagbrev.


Fagprøven som praksiskandidat:

Fagprøven består av en teoretisk del og en praktisk del.

Dette gjelder for praksiskandidater – de som har minst 5 års godkjent praksis fra yrket, avlegger teoretisk del av fagprøve i tillegg til den praktiske fagprøven. 

Det kreves ikke dokumentert praksis for å avlegge den teoretiske prøven. 

For å kunne fremstille seg til den praktiske del av fagprøven kreves det dokumentasjon på 5 års godkjent praksis.

Praksis vurderes av fylkeskommunen hvor du bor.


Fagprøven for de som følger skolemodellen (lærlinger):

Har du allmennfagene fra ordinær videregående skole, anbefaler vi deg å ta privatisteksamen i samtlige programfag for vg1 og vg2. Du kan da søke lærlingeplass for 2 år.

De som er lærlinger må ta eksamen i hvert enkelt fag for vg1 og for vg2 i tillegg til teoretisk og praktisk fagprøve.



Aktuelle arbeidsplasser

 

• Sykehjem

• Sykehus 

• Hjemmebasert tjeneste

• Institusjoner 

• Kommunale etater


Er du organisert?

Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift.