SpesialpedagogikkKurset passer for assistenter i barnehage/skole/sfo, barne- og ungdomsarbeidere, omsorgsarbeidere, andre yrkesutøvere og foreldre.


• Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for ulike lærevansker hos barn samt en faglig innsikt i  

  spesialpedagogiske virkemidler for arbeidet i barnehage/skole/sfo.

• Kurset gir grunnleggende kunnskap om de vanligste gruppene av funksjonshemming og er utformet  

  etter en felles disposisjon: definisjon, forekomst, årsaksforhold, teori, kartlegging og tiltak.


Nettkurs eller brevkurskombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC.

 

   

 Start:              Når du selv ønsker.

 Varighet:           3 innleveringer

 Pris:              Kr. 4.500.- (kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr). Tidsplan

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av besvarelser til veiledning.

• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og hvor lang tid du vil bruke.


Innleveringer

• Innlevering av 3 besvarelser.


Mål for kurset

• Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for ulike lærevansker hos barn samt en faglig innsikt i  

  spesialpedagogiske virkemidler for arbeidet i barnehage/skole/sfo.

• Kurset gir grunnleggende kunnskap om de vanligste gruppene av funksjonshemning og er utformet  

  etter en felles disposisjon: definisjon, forekomst, årsaksforhold, teori, kartlegging og tiltak.


Tema

• Hva er spesialpedagogikk?

• Lese- og skrivevansker

• Atferdsproblemer hos barn og unge

• Lærevansker

• Psykisk utviklingshemning

• Språk- og talevansker

• Synsvansker

• Hørselsvansker

• Bevegelsesvansker og hodeskader

• ADHD, Tourettes syndrom og skjulte funksjonshemninger

• Spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak


Litteratur

Innføring i spesialpedagogikk

Ogden/Rygvold

ISBN 9788205361188

Gyldendal akademisk 2008


Vurdering 

Bestått/ikke bestått.


Kursbevis 

Kursbevis utstedes til de som har bestått.


Er du organisert?

Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift.