Sosialpedagogikk - problematferd hos barn og unge

Kurset passer for assistenter i barnehage/skole/sfo, barne- og ungdomsarbeidere, omsorgsarbeidere, andre yrkesutøvere og foreldre.

Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse av problematferd og gjøre deltakerne i stand til å sette i verk mest mulig effektive tiltak.

Nettkurs eller brevkurs kombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC.


Start:             Når du selv ønsker.

Omfang:         3 innleveringer

Pris:               kr.4.500,- (kan deles i 4 månedlige avdrag med 

                      kr. 200,- i avdragsgebyr for hvert avdrag).


Tidsplan

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av besvarelser til veiledning.

• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og du bestemmer selv hvor lang tid du vil bruke.


Innleveringer

• Innlevering av 3 besvarelser


Mål for kurset

Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse av problematferd og gjøre deltakerne i stand til å sette i verk mest mulig effektive tiltak.


Kursdeltakerne skal få kunnskap om:

• Problematferd med omfang av problemet og hvordan slik atferd kan forstås

• Kompetanseutviklende og problemløsende arbeid

• Hvordan stimulere sosial læring til det beste for den enkelte?


Tema

• Problematferd

• Utvikling av atferdsproblemer

• Perspektiver på endring

• Undervisningsstrategier

• Psykodynamisk tilnærming

• Psykopedagogisk tilnærming

• Involveringspedagogikk

• Atferdsmodifikasjon

• Strukturering av læringsmiljøet

• Forebygging

• Hvordan oppstår problematferd?

• Atferdskorrigering

• Aggressive og utagerende barn

• Sosial kompetanse hos barn og unge

• Læringspsykologi og sosial kompetanse

• Mestringskompetanse

• Hva påvirker kompetanseutviklingen?

• Sosial læring 

• Læring av sosial kompetanse

• Tiltak for å fremme sosial kompetanse
Litteratur

Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge.

Terje Ogden m fl.

ISBN 9788205480858

Gyldendal Norsk Forlag 2018


Vurdering 

Bestått/ikke bestått.


Kursbevis 

Kursbevis utstedes til de som har bestått og som har betalt kursavgiften i sin helhet.


Er du organisert?

Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift.