Lederkurs - Nettbasert studieVårt lederkurs gir deg grunnleggende kunnskaper om motiverende ledelse.

Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for ulike utfordringer knyttet til ledelse der mellommenneskelige relasjoner inngår.

Nettkurs eller brevkurs kombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC.Start:         Når du selv ønsker.

Omfang:     3 innleveringer

Pris:           kr. 4.500,- (kan deles i 4 månedlige avdrag med 

                  kr. 200,- i avdragsgebyr for hvert avdrag). 


Tidsplan

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av besvarelser til veiledning.

• Du velger selv når du vil starte opp med lederkurset og hvor lang tid du vil   

  bruke.


Innleveringer

• Innlevering av 3 besvarelser


Målgruppe for vårt lederkurs

Alle som har et verv eller arbeid, eller ønsker et verv eller arbeid der mellommenneskelige relasjoner og ledelse inngår.


Mål for lederkurset

Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for ulike utfordringer knyttet til lederverv og ledelse.


Kursbeskrivelse

Vårt lederkurs gir deg grunnleggende kunnskaper om ledelse.


Tema - Lederkurs

• Ledelse i dag

• Dagens utfordringer

• Dagens muligheter

• Ledelsesteori

• Administrasjon

• Organisasjon

• Lederkompetanse

• Hvor læres denne kompetansen?

• Ledertyper

• Personlighet

• Kommunikasjon

• Hva er god kommunikasjon?

• Hvilke utfordringer møter vi i kommunikasjon?

• Relasjonskompetanse

• Makt

• Tillit

• Motivasjon

• Kreativitet

• Behov

• Gruppe

• Team

• Utvikling

• Vi-følelse

• Helhetlig tenking


Litteratur

Relasjonsledelse

Jan Spurkeland

ISBN 9788215029276

Universitetsforlaget 2017

Utgave 5

 

Vurdering 

Bestått/ikke bestått.


Kursbevis 

Kursbevis utstedes til de som har bestått og som har betalt kursavgiften i sin helhet.


Er du organisert?

Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgiften for vårt lederkurs.

 

Dersom du ønsker å komme i kontakt med studieekspert kan du trygt ta kontakt med oss på telefon: 913 58 038 eller sende oss E-post til: postmottak@kompetansesenter-bedriftshjelp.com

Vi har lang erfaring med kurs og studier og vet hva som vil passe deg best etter en kort og uforpliktende samtale.