Krisepedagogikk


Kurs for assistenter i barnehage/skole/sfo, barne- og ungdomsarbeidere, omsorgsarbeidere, andre yrkesutøvere og foreldre.


• Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse og en teoretisk begrunnelse for krisepedagogikk.

• Det gis eksempler på hvordan den enkelte kan rammes av individuelle og kollektive kriser.

• Det gis også eksempler på bruk av metoder med tanke på å «omskape» kriser og traumer til  

  pedagogiske mestringsmuligheter.


Nettkurs eller brevkurs kombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC.

 

Start:              Når du selv ønsker.

Omfang:               3 innleveringer

Pris:              kr. 4.500,- (kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr for hvert   

                             avdrag).

Tidsplan

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av besvarelser til veiledning.

• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og du bestemmer selv hvor lang tid du vil bruke.


Innleveringer

• Innlevering av 3 besvarelser


Mål for kurset

• Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse og en teoretisk begrunnelse for krisepedagogikk.

• Det gis eksempler på hvordan den enkelte kan rammes av individuelle og kollektive kriser.

• Det gis også eksempler på bruk av metoder med tanke på å «omskape» kriser og traumer til pedagogiske mestringsmuligheter.


Kursdeltakerne skal få kunnskap om:

• Hvordan ansatte i barnehage og skole kan bli bedre til å hjelpe barn og ungdom etter kriser og traumer.

• Hvordan gjøre hendelsene forståelige og håndterbare slik at hverdagen i barnehagen og skolen blir mest  

   mulig meningsfull.

• Hvordan man aktivt kan ta del i barnets opplevelse av krisen slik at den blir noe barnet kan lære av.


Tema

• Barn og ungdom – kriser og traumer

• Hva er krisehjelp?

• Traumeteorier

• De skjulte krisene

• Kriser og læring

• Krisepedagogikk i barnehage og skole

• Krisepedagogisk modell

• Pedagogikk og terapi

• Krisers innvirkning på læring

• Terapeutisk kommunikasjon

• Krisepedagogiske metoder

• Spenningsreduserende tiltak

• Krisepregnende nyheter

• Når katastrofen angår oss alle

• Sorghåndtering – kunnskapsformidling

• Kriseberedskap


Litteratur

Krisepedagogikk

Magne Raundalen/Jon-Håkon Schultz

ISBN 9788215009131

Universitetsforlaget 2006Vurdering 

Vurdering bestått/ikke bestått.


Kursbevis 

Kursbevis utstedes til de som har bestått og som har betalt kursavgiften i sin helhet.


Er du organisert?

Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift.