Helse, livsstil og kosthold

Kurset passer for:
  • de som er interessert i å lære mer om hvordan kosthold og livsstil påvirker god helse.
  • de som har en jobb hvor det å forberede måltider er en del av arbeidet


Nettkurs eller brevkurs kombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC.

Start:              Når du selv ønsker.

Omfang:              3 innleveringer

Pris:              kr. 4.500,- (kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr for  

                             hvert avdrag). 

Tidsplan

• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av besvarelser til veiledning.

• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og du bestemmer selv hvor lang tid du vil bruke.


Innleveringer

• Innlevering av 3 besvarelser.


Mål for kurset

Etter endt kurs skal deltakerne kunne:

• sammenhengen mellom kosthold, livsstil og helse og hvordan disse faktorene kan påvirke  

  folkehelsen

• lage måltid ut ifra anbefalinger fra helsemyndighetene

• bruke digitale verktøy til å regne ut energi- og næringsinnhold i måltid

• planlegge og lage spesialkost

• lage tradisjonsmat fra ulike områder i Norge  og mat fra ulike kulturer og drøfte hva måltidet har å si  

  som kulturbærer

• lage mat og produkt tilpasset nye trender ut ifra kunnskap om råvare, produksjonsmetoder og matkultur


Tema

• Appetitt

• Energi

• Fett og proteiner

• Alkohol

• Vitaminer og mineraler

• Antioksidanter

• Vann

• Matvarer som gir god helse

• Kosthold i livets faser

• Kosthold og idrett

• Livsstilssykdommer

• Allergi og intoleranse

• Kost og livsstil ved hjertesykdommer, diabetes og overvekt

• Tradisjoner i norsk matkultur

• Mat, religion og tabuer

• Ferdigmat, merking, ny mat og økologisk mat


Vurdering 

Vurdering bestått/ikke bestått.


Kursbevis 

Kursbevis utstedes til de som har bestått og som har betalt kursavgiften i sin helhet.


Er du organisert?

Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift