FAGDAG om tilknytning FOR ANSATTE I BARNEHAGE:

Trygghetssirkelen

Foredragsholder for fagdagen er Tone Lindgren. 

Hun er utdannet førskolelærer, spesialpedagog

og er sertifisert terapeut i Circle of Security

Familiemodell. Hun har i flere år jobbet

aktivt med metoden Circle of Security i sitt

daglige arbeid, hovedsakelig innenfor barnevernfeltet.

 

 

Tid for fagdagen er fredag 06.10.2017 i Oslo. 

 

kl. 10.00 – 11.45 Trygghetssirkelen

•Presentasjon av Trygghetssirkelen – som utgangspunkt og inspirasjonskilde for omsorg i barnehagen.

•Hvordan hjelper denne modellen oss til å forstå at barns gryende selvstendighet og læring faktisk hviler fullt og helt på retten til å være avhengig av voksne?

kl. 11.45 – 12.30 Lunsj

kl. 12.30 – 14.00 Se deg selv utenfra

•Vi reflekterer over egen omsorgsatferd.

•Hvordan påvirker vi barnet?

•Hvordan kan vi utvikle oss til å bli bedre omsorgspersoner?

•Kjøreregler for voksne – hvordan kan disse hjelpe oss til å se voksenrollen ut i fra barnas behov?

kl. 14.00 - 14.15 Pause

kl. 14.15 – 15.30 Organiser tryggheten

•Hvordan organisere barnehagen ut i fra barns tilknytningsbehov?

•Hva menes med tilknytning og hvorfor sikre at barnet får tilknytningspersoner som er tilgjengelig?

•Hvordan kan en reflekterende kultur i barnehagen utvikle en positiv relasjon til alle barna og hjelpe til så barna møtes med glede og omsorg?

•Kvalitet i barnehagen – hva er det?

Kl. 15.30 – 16.00 Hvordan komme i gang med trygghetssirkelen?


Pris for fagdagen: kr. 2.000,- pr. person.

Ved 6 påmeldte fra samme barnehage, er 1 gratis.

Påmeldingsfrist: 20.09.2017

Påmelding elektronisk til: www.kompetansesenter-bedriftshjelp.com