Spesialpedagogikk

Kurset passer for assistenter i barnehage, skole og sfo, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, andre yrkesutøvere og foreldre.

Start: mandag 10.02.2020 slutt: 04.05.2020 
Påmeldingsfrist: 31.001.2020 
Varighet/tid: 10 mandagskvelder kl. 18.00 – 21.00 
Sted: Askim, Hamar

Start: tirsdag 11.02.2020 slutt: 28.04.2020
Påmeldingsfrist: 31.01.2020
Varighet/tid: 10 tirsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00 
Sted: Kongsvinger, Trondheim

Start: onsdag 12.02.2020 slutt: 29.04.2020 
Påmeldingsfrist: 31.01.2020
Varighet/tid: 10 onsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00 
Sted: Gjøvik

Start: tirsdag 31.03.2020 slutt: 09.06.2020
Påmeldingsfrist: 15.03.2020
Varighet/tid: 10 tirsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00 
Sted: Drammen

Start: lørdag 14.03.2020 slutt: 29.03.2020 - 2 helger
Påmeldingsfrist: 29.02.2020
Varighet/tid: alle dager fra kl. 09.00 - 16.00   

1. helg er i uke 11: lørdag 14.03.2020 og søndag 15.03.2020
2. helg er i uke 13: lørdag 28.03.2020 og søndag 29.03.2020
Sted: Otta

Start: lørdag 21.03.2020 slutt: 19.04.2020 - 2 helger
Påmeldingsfrist: 10.03.2020
Varighet/tid: alle dager fra kl. 09.00 - 16.00   

1. helg er i uke 12: lørdag 21.03.2020 og søndag 22.03.2020 
2. helg er i uke 16: lørdag 18.04.2020 og søndag 19.04.2020
Sted: Seljord

1. helg er i uke 19: lørdag 09.05.2020 og søndag 10.05.2020 
2. helg er i uke 23: lørdag 06.06.2020 og søndag 07.06.2020
Sted: Molde

Kursavgift:        kr. 4.500,- (kan deles i månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag)

Mål for kurset:
Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for ulike lærevansker hos barn og unge samt en faglig innsikt i spesialpedagogiske virkemidler for arbeidet i barnehage, skole og skolefritidsordning. Kurset gir grunnleggende kunnskap om de vanligste gruppene av funksjonshemminger.

Kursets innhold:
Hva er spesialpedagogikk? - Lese- og skrivevansker - Atferdsvansker - Lærevansker -Psykisk utviklingshemming - Språk- og talevansker - Synsvansker - Hørselsvansker - Bevegelsesvansker og hodeskader - ADHD, Tourettes syndrom og skjulte funksjonshemminger - Spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak.

Lærebok:

Innføring i spesialpedagogikk ISBN 9788205500648, Ogden/Rygvold. Gyldendal akademiske forlag 5. utg. 2017

Kursbevis: til de som har minst 75 % fremmøte.

Er du organisert:
Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer. Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den.

Påmelding: elektronisk i påmeldingsskjema.