SPESIALPEDAGOGIKK

 Kurs for assistenter i barnehage, skole og skolefritidsordning, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, andre yrkesutøvere og foreldre.

Start: mandag 01.11.2021 slutt:17.01.2022

Varighet/tid: 10 mandagskvelder kl. 18.00 – 21.00 
Sted: Kursleder:     

Fredrikstad    Stein Arild Knudsen

Start: tirsdag 02.11.2021 slutt:18.01.2022

Varighet/tid: 10 tirsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00 
Sted: Kursleder:

Elverum    Mette Kristin Hage

Gjøvik      Ellen Wenche Lund-Gulbrandsen

Hamar Elisabeth Viddal

Lillestrøm Anne-Lise Thorvaldsen

Porsgrunn Ellen Wergeland

Trondheim Elin Tetli

Påmeldingsfrist: 15.10.2021

Start: mandag 17.01.2022 slutt:28.03.2022

Varighet/tid: 10 mandagskvelder kl. 18.00 – 21.00 
Sted: Kursleder:     

Kristiansand    Odd Haugstad

Sandefjord Anette Roberg

Start: tirsdag 18.01.2022 slutt:29.03.2022

Varighet/tid: 10 tirsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00 
Sted: Kursleder:     

Arendal   Odd Haugstad

Påmeldingsfrist: 15.10.2021
Kursavgift: kr. 4.500,- (kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag)

Mål for kurset:

Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for ulike lærevansker hos barn og unge samt en faglig innsikt i spesialpedagogiske virkemidler for arbeidet i barnehage, skole og skolefritidsordning. Kurset gir grunnleggende kunnskap om de vanligste gruppene av funksjonshemminger.

Kursets innhold:
Hva er spesialpedagogikk? - Lese- og skrivevansker - Atferdsvansker - Lærevansker -Psykisk utviklingshemming - Språk- og talevansker - Synsvansker - Hørselsvansker - Bevegelsesvansker og hodeskader - ADHD, Tourettes syndrom og skjulte funksjonshemminger - Spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak.

Lærebok:

Innføring i spesialpedagogikk ISBN 9788205500648, Ogden/Rygvold. Gyldendal akademiske forlag 5. utg. 2017

Kursbevis: til de som har minst 75 % fremmøte.

Er du organisert:
Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer. Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den.

Påmelding (kompetansesenter-bedriftshjelp.com)