Spesialpedagogikk

Kurset passer for assistenter i barnehage, skole og sfo, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, andre yrkesutøvere og foreldre.

Start: mandag 16.09.2019 slutt: 25.11.2019 
Påmeldingsfrist: 31.08.2019 
Varighet/tid: 10 mandagskvelder kl. 18.00 – 21.00 
Sted: Fredrikstad, Roa

Start: tirsdag 17.09.2019 slutt: 26.11.2019 
Påmeldingsfrist: 31.08.2019 
Varighet/tid: 10 tirsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00 
Sted: Elverum, Stavanger

Start: tirsdag 28.10.2019 slutt: 14.01.2020 
Påmeldingsfrist:15.10.2019 
Varighet/tid: 10 tirsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00 
Sted: Lyngdal

Start: onsdag 18.09.2019 slutt: 27.11.2019 
Påmeldingsfrist: 31.08.2019 
Varighet/tid: 10 onsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00 
Sted: Bergen, Egersund

Start: torsdag 19.09.03.2019 slutt: 28.11.2019
Påmeldingsfrist: 31.08.2019
Varighet/tid: 10 torsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00
Sted: Oslo

Start: lørdag 24.08.2019 slutt: 15.09.2019 - 2 helger
Påmeldingsfrist: 10.08.2019
Varighet/tid: alle dager fra kl. 09.00 - 16.00   

1. helg er i uke 34: lørdag 24.08.2019 og søndag 25.08.2019
2. helg er i uke 37: lørdag 14.09.2019 og søndag 15.09.2019
Sted: Rauma

Start: lørdag 02.11.2019 slutt: 01.12.2019 - 2 helger
Påmeldingsfrist: 15.10.2019
Varighet/tid: alle dager fra kl. 09.00 - 16.00   

1. helg er i uke 44: lørdag 02.11.2019 og søndag 03.11.2019 
2. helg er i uke 48: lørdag 30.11.2019 og søndag 01.12.2019
Sted: Molde

Start: lørdag 11.01.2020 slutt: 27.01.2020 - 2 helger
Påmeldingsfrist: 28.12.2019
Varighet/tid: alle dager fra kl. 09.00 - 16.00   

1. helg er i uke 2: lørdag 11.01.2020 og søndag 12.01.2020 
2. helg er i uke 4: lørdag 25.01.2020 og søndag 26.01.2020
Sted:Halsa

Kursavgift:        kr. 4.500,- (kan deles i månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag)

Mål for kurset:
Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for ulike lærevansker hos barn og unge samt en faglig innsikt i spesialpedagogiske virkemidler for arbeidet i barnehage, skole og skolefritidsordning. Kurset gir grunnleggende kunnskap om de vanligste gruppene av funksjonshemminger.

Kursets innhold:
Hva er spesialpedagogikk? - Lese- og skrivevansker - Atferdsvansker - Lærevansker -Psykisk utviklingshemming - Språk- og talevansker - Synsvansker - Hørselsvansker - Bevegelsesvansker og hodeskader - ADHD, Tourettes syndrom og skjulte funksjonshemminger - Spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak.

Lærebok:

Innføring i spesialpedagogikk ISBN 9788205500648, Ogden/Rygvold. Gyldendal akademiske forlag 5. utg. 2017

Kursbevis: til de som har minst 75 % fremmøte.

Er du organisert:
Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer. Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den.

Påmelding: elektronisk i påmeldingsskjema.