Spesialpedagogikk

Kurset passer for assistenter i barnehage, skole og sfo, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, andre yrkesutøvere og foreldre.

Start: mandag 11.02.2019 slutt: 06.05.2019 
Påmeldingsfrist: 31.01.2019 
Varighet/tid: 10 mandagskvelder kl. 18.00 – 21.00 
Sted: Mosjøen, Sarpsborg

Start: tirsdag 12.02.2019 slutt: 30.04.2019 
Påmeldingsfrist: 31.01.2019 
Varighet/tid: 10 tirsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00 
Sted: Kristiansund, Larvik, Ski, Stavanger, Stjørdal, Tromsø

Start: onsdag 13.02.2019 slutt: 08.05.2019 
Påmeldingsfrist: 31.01.2019 
Varighet/tid: 10 onsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00 
Sted: Bergen, Flekkefjord, Kvinnherad, Namsos

Start: mandag 11.03.2019 slutt: 27.05.2019
Påmeldingsfrist: 28.02.2019
Varighet/tid: 10 mandagskvelder kl. 18.00 – 21.00
Sted: Røra i Inderøy

Start: tirsdag 02.04.2019 slutt: 11.06.2019
Påmeldingsfrist: 25.03.2019
Varighet/tid: 10 tirsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00
Sted: Jessheim

Start: lørdag 06.04.2019 slutt: 05.05.2019 - 2 helger
Påmeldingsfrist: 25.03.2019
Varighet/tid: alle dager fra kl. 09.00 - 16.00                                                                                                                            

1. helg er i uke 14: lørdag 06.04.2019 og søndag 10.04.2019
2. helg er i uke 18: lørdag 04.05.2019 og søndag 06505.2019
Sted: Sand i Suldal

Kursavgift:        kr. 4.500,- (kan deles i månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag)

Mål for kurset:
Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for ulike lærevansker hos barn og unge samt en faglig innsikt i spesialpedagogiske virkemidler for arbeidet i barnehage, skole og skolefritidsordning. Kurset gir grunnleggende kunnskap om de vanligste gruppene av funksjonshemminger.


Kursets innhold:
Hva er spesialpedagogikk? - Lese- og skrivevansker - Atferdsvansker - Lærevansker -Psykisk utviklingshemming - Språk- og talevansker - Synsvansker - Hørselsvansker - Bevegelsesvansker og hodeskader - ADHD, Tourettes syndrom og skjulte funksjonshemminger - Spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak.


Lærebok:

Innføring i spesialpedagogikk ISBN 9788205500648, Ogden/Rygvold. Gyldendal akademiske forlag 5. utg. 2017

Kursbevis: til de som har minst 75 % fremmøte.

Er du organisert:
Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer. Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den.

Påmelding: elektronisk i påmeldingsskjema.