Spesialpedagogikk

Kurset passer for assistenter i barnehage, skole og sfo, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, andre yrkesutøvere og foreldre.

Start: tirsdag 11.02.2020 slutt: 28.04.2020
Påmeldingsfrist: 31.01.2020
Varighet/tid: 10 tirsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00 
Sted:Lillehammer

Start: torsdag 17.09.2020 slutt: 26.11.2020
Påmeldingsfrist: 31.08.2020
Varighet/tid: 10 torsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00 
Sted: Oslo

 

Start: lørdag 12.09.2020 slutt: 27.09.2020 - 2 helger

Påmeldingsfrist: 31.08.2020
Varighet/tid: alle dager fra kl. 09.00 - 16.00   

1. helg er i uke 37: lørdag 12.09.2020 og søndag 13.09.2020 
2. helg er i uke 39: lørdag 26.09.2020 og søndag 27.09.2020
Sted: Molde

Kursavgift:        kr. 4.500,- (kan deles i månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag)

Mål for kurset:
Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for ulike lærevansker hos barn og unge samt en faglig innsikt i spesialpedagogiske virkemidler for arbeidet i barnehage, skole og skolefritidsordning. Kurset gir grunnleggende kunnskap om de vanligste gruppene av funksjonshemminger.

Kursets innhold:
Hva er spesialpedagogikk? - Lese- og skrivevansker - Atferdsvansker - Lærevansker -Psykisk utviklingshemming - Språk- og talevansker - Synsvansker - Hørselsvansker - Bevegelsesvansker og hodeskader - ADHD, Tourettes syndrom og skjulte funksjonshemminger - Spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak.

Lærebok:

Innføring i spesialpedagogikk ISBN 9788205500648, Ogden/Rygvold. Gyldendal akademiske forlag 5. utg. 2017

Kursbevis: til de som har minst 75 % fremmøte.

Er du organisert:
Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer. Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den.

Påmelding: elektronisk i påmeldingsskjema.