Fagskolehjelpen


Vi tilbyr hjelp til å utarbeide forskrift, opptakskrav, kvalitetssikringssystem, årshjul, årsrapport, nye fagskoletilbud, informasjon til fagskolens styre, lærere og annet personell som jobber med fagskoletilbudene.   


» Les mer om Fagskolehjelpen her

Nettkurs


 » Kursoversikt og påmelding

Vi tilbyr nettkurs på 3 ulike nivåer: 
• Kurs uten eksamen
• Videregående skole nivå
• Videreutdanning

Kurs i klasserom

  » Kursoversikt og påmelding

Digitalt klasserom -

Forberedelse til fagprøve - fører frem til fagbrev:

• Barne- og ungdomsarbeider

• Helsefagarbeider 
  

Kunnskapskurs uten eksamen i digitalt klasserom:

• Målrettet miljøarbeid

• Pleie og omsorg til den eldre pasienten

• Psykisk helse hos barn og unge 

• Sosialpedagogikk 

• Spesialpedagogikk

• Tilknytning i barnehage