Salg, service og sikkerhet vg2

Nettkurs uten samlinger med nettforelesninger

Kurset handler om salg, service og sikkerhet skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen kundebehandling, sikkerhetsplanlegging og økonomistyring i varehandel og tjenesteleveranser. Opplæringen skal bidra til å sikre levedyktige virksomheter innen varehandel og tjenesteleveranse, ved å medvirke til å utvikle kunnskaper om planmessig, sikker, effektiv og miljømessig riktig vare- og tjenesteleveranse og å forstå hvordan markeder virker og påvirkes.

Opplæringen skal bidra til å gi kunnskaper om markedsføring, økonomi og sikkerhet, og utvikle kompetanse i praktisk salg og bruk av digitale redskaper. Å gi grunnlag for utvikling av kunnskap om hvordan ulike markeder fungerer og endrer seg over tid, står også sentralt i opplæringen. Videre skal opplæringen bidra til å gi kunnskaper om forebyggende sikkerhetsarbeid, om betydningen av langsiktig planlegging, relevant regelverk og etiske normer, og å utvikle kompetanse til å utføre administrative arbeidsoppgaver. Opplæringen skal gi grunnlag for kompetanse for å utføre oppgaver på ulike skadesteder.

Felles programfag: Markedsføring og salg • Sikkerhet • Økonomi og administrasjon

Start:                                   Når du selv ønsker
Varighet:                             En innlevering for hvert fag – i alt 3
Pris:                                    Felles programfag: kr. 10.000,- ekskl lærebøker og eksamensavgift
(Kan deles i 4 avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.)

Tidsplan
• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av mapper til retting.
• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og du velger selv hvor lang tid du vil bruke.

Innleveringer
• En innlevering for hvert fag – i alt 3.
• Kurset er i tråd med læreplanens kompetansemål.

Lånekasse
Kurset er godkjent i Lånekassen.

Yrker som bygger på vg2 salg, service og sikkerhet:
• Kontor- og administrasjonsmedarbeider
• Salgsmedarbeider
• Vekter

Eksamensform
• Privatisteksamen etter gjeldende regler.

Prosjekt til fordypning
Forskrift for prosjekt til fordypning gjelder.