Service og samferdsel vg1

Nettkurs uten samlinger med nettforelesninger

Vg1 salg, service og reiseliv handler om drift og service i bedrifter. Programfagene skal hjelpe elevene til å forstå betydningen av service- og vertskapsrollen, og gi en innføring i administrative og økonomiske oppgaver. Videre handler programfagene om å utvikle produkt og tjenester som dekker behov kundene og samfunnet har. Progamfagene skal forberede elevene til et arbeidsliv som krever at servicemedarbeideren tar etiske og bærekraftige valg og som sikrer trygghet innenfor bedriften. Alle fag skal medvirke til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Vg1 salg, service og reiseliv skal gjennom kritisk tenking gi elevene økt innsikt i etiske, sosiale, kulturelle, økonomiske og miljømessige forhold knytte til servicenæringen. Programfagene skal også stimulere til nytenking og kreativitet innen næringen. Gjennom kunnskap om samspill og kommunikasjon skal programfagene bygge et grunnlag for håndtering av uenighet og konflikter. Vg1 salg, service og reiseliv skal medvirke til å gi kunnskap om hvordan partene i arbeidslivet samarbeider for å utvikle et bedre arbeidsliv.

Utdanning for deg som liker å jobbe i et serviceyrke.

Felles programfag: forretningsdrift • marknadsføring og innovasjon • kultur og samhandling

Start:                                   Når du selv ønsker
Varighet:                             En innlevering for hvert fag – i alt 3
Pris:                                    Felles programfag: kr. 10.000,- ekskl lærebøker og eksamensavgift
(Kan deles i 4 avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.)

Tidsplan
• Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av mapper til retting.
• Du velger selv når du vil starte opp med kurset og du velger selv hvor lang tid du vil bruke.

Innleveringer
• En innlevering for hvert fag – i alt 3.
• Kurset er i tråd med læreplanens kompetansemål.

Lånekasse
Kurset er godkjent i Lånekassen.

Målgruppe
Kurset passer for alle som ønsker å kvalifisere seg til et yrke innen salg, service og sikkerhet.
Service og samferdsel vg1 er første året i utdanningen.

Etter bestått Vg1, kan man fortsette på vg2:
• Salg og reiseliv vg2
• Service, sikkerhet og administrasjon vg2   -   NB dette tilbyr vi som nettkurs.
 

Aktuelle yrker
• Reiselivsmedarbeider
• Salgsmedarbeider 
• Service- o administrasjonsmedarbeider 
• Vekter

Eksamensform
• Privatisteksamen etter gjeldende regler.

Prosjekt til fordypning
Forskrift for prosjekt til fordypning gjelder.