Pleie og omsorg til den eldre pasienten

Kurs for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, pleiemedarbeidere, helseassistener og pårørende.

Start:                                       tirsdag 13.09.2022     slutt:  15.11.2022

Påmeldingsfrist:                      31.08.2022

Varighet/tid:                            10 tirsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00

Gjennomføring:                       Digitalt klasserom

Kursavgift:                              kr. 4.500,- (kan deles i avdrag. kr. 200,- i avdragsgebyr per avdrag)

Mål for kurset:

Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for den eldre pasienten i kommunehelsetjenesten og de mest vanlige problemstillinger man møter i arbeidshverdagen.

 

Kursets innhold:

 • Hva er normal aldring, og hva er demens? Likheter og forskjeller.
 • Ulike typer demens. Bla alzheimer, frontallappdemens, body levy demens, vaskulær demens.
 • Hvordan kommunisere med pasienter som har demens? Ulike kommunikasjonsteknikker. Reminisens, validering og realitetsorientering.
 • Velferdsteknologi - hvordan pasientgruppen kan nyttiggjøre seg ulike hjelpemidler.
 • Når pasienten ikke vil. Samtykkekompetanse og aktuell lovgiving. Etiske perspektiver.
 • Sammenhengen demens og somatikk. Hvilke fysiske symptomer fører denne sykdommen med seg?
 • Hvordan møte den urolige, engstelige og utagerende pasienten med demens?
 • Pårørende, ressurs, eller? Hvordan møte og ivareta pårørende til pasientgruppen?
 • Ivaretagelse av hjelperen- omsorgstretthet.
 • Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp, regelverk og kapittel 4A. Vedtak og ansvarsforhold, klagerett.
 • Helsepersonells dokumentasjonsplikt. Juridiske, faglige og etiske krav til dokumentasjon.
 • Faglige retningslinjer for å bidra til å sikre god kvalitet ved forebygging og behandling av underernæring. Bruk av ulike kartleggingsverktøy, aktuelle tiltak.
 • Basale smittevernsrutiner og hvilke konsekvenser kan manglende smittevernsrutiner føre til? Antibiotikaresistens, konsekvenser.
 • Vold og overgrep mot eldre. Herunder fysiske, psykiske, seksuelle, økonomiske og omsorgsrelaterte overgrep

Kursbevis: Kursbevis blir delt ut til de som har minst 75 % tilstedeværelse på kurset.

Betaling: Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer.  Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den. Kursavgiften kan deles i 4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.

 Påmelding:                elektronisk

 

Påmelding
Pleie og omsorg til den eldre pasienten

START HER
 100% sikkert skjema
 Tar ett minutt å fullføre
 Hurtig respons
Felt som er merket med * må fylles ut
Dato og sted *
Deltakere
Hvor mange?
Deltaker 1
Navn*
E-post*
Telefon*
Postadresse*
Postnummer*
Poststed*
Firma
Faktura (e-post)
Organisasjonsnummer
Kommentarer og spørsmål
Send påmelding


Admin
sitemap