Vi er godkjent av Kompetanse Norge som Kompetansepluss tilbyder.

 

Vi søker samarbeidspartner for Kompetansepluss arbeid i tiden 01.01.2021 til 01.09.2022.

Samarbeidspartner har ansatte som trenger opplæring i:

Lesing og skriving – for fremmedspråklige er det norsk

Muntlige ferdigheter

Regning

Digitale ferdigheter

 

Man kan velge en, flere eller alle av disse modulene. Hver modul er på 50 undervisningstimer i digitalt klasserom.

Et samarbeid vil innebære at vi er tilbyder og bedriften er etterspørrer.

Tilbyder søker og rapporterer til Kompetanse Norge og imøtekommer alle krav som stilles.

Etterspørrer har kursdeltakerne som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Lite formell utdanning prioriteres.

Opplæringen er gratis.

Søknader som har både lesing, skriving og regning blir prioritert av Kompetanse Norge.

 

Vi ber om å bli kontaktet snarest og innen 30.11.2020 om dette kan være av interesse. 

Kompetansesenter og Bedriftshjelp AS

postmottak@kompetansesenter-bedriftshjelp.com

Tlf. 91358038

 Interessert i samarbeid:

Navn:*
E-post:*
Mobilnr:*

Adresse:*
Postnr:*
Poststed:*

Eventuell melding: