FAGDAG om tilknytning FOR ANSATTE I BARNEHAGE:

Trygghetssirkelen

Fredag 06.10.2017  i Oslo.

kl. 10.00 – 11.45      Trygghetssirkelen v/Tone Lindgren

  • Presentasjon av Trygghetssirkelen – som utgangspunkt og inspirasjonskilde for omsorg i barnehagen.

  • Hvordan hjelper denne modellen oss til å forstå at barns gryende selvstendighet og læring faktisk hviler fullt og helt på retten til å være avhengig av voksne?                                            

kl. 11.45 – 12.30      Lunsj

kl. 12.30 – 14.00      Se deg selv utenfra v/Tone Lindgren

  • Vi reflekterer over egen omsorgsatferd.

  • Hvordan påvirker vi barnet?

  • Hvordan kan vi utvikle oss til å bli bedre omsorgspersoner?

  • Kjøreregler for voksne – hvordan kan disse hjelpe oss til å se voksenrollen ut i fra barnas behov?                                           

kl. 14.00 - 14.15       Pause          

kl. 14.15 – 15.30      Organiser tryggheten

  • Hvordan organisere barnehagen ut i fra barns tilknytningsbehov?

  • Hva menes med tilknytning og hvorfor sikre at barnet får tilknytningspersoner som er tilgjengelig?

  • Hvordan kan en reflekterende kultur i barnehagen utvikle en positiv relasjon til alle barna og hjelpe til så barna møtes med glede og omsorg?

  • Kvalitet i barnehagen – hva er det?

Kl. 15.30 – 16.00     Hvordan komme i gang med trygghetssirkelen?

Foredragsholder er Tone Lindgren som er utdannet førskolelærer, spesialpedagog og er sertifisert terapeut i Circle of Security Familiemodell. Hun har i flere år jobbet aktivt med metoden Circle of Security i sitt daglige arbeid, hovedsakelig innenfor barnevernfeltet.

     Pris for fagdagen:    kr. 2.000,- pr. person.

       Ved 6 påmeldte fra samme barnehage, er 1 gratis.

       Påmeldingsfrist:       20.09.2017

       Påmelding:                elektronisk til: www.kompetansesenter-bedriftshjelp.com                                                      FAGDAG FOR ANSATTE I BARNEHAGE - TRYGGHETSSIRKELEN

Navn:*
E-post:*
Mobilnr: *

Adresse:*
Postnr:*
Poststed:*

Eventuell melding: