AutismeomsorgVidereutdanning i autismeomsorg for helse- og sosialpersonell, barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsesekretærer og aktivitører med videregående opplæring.


Nettkurs som består av ulike ressurser og oppgaver.

   

Start:              Når du selv ønsker.

Omfang:              Innlevering av 4 teorioppgaver, 1 praksisrapport, 1 fordypningsoppgave

Pris:               Kr. 16.000,- (kan deles i 8 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.

                             Er ekskl. lærebøker og eksamensavgift) 


Videreutdanning

• Videreutdanningen er laget i tråd med godkjent læreplan.

• Videreutdanningen ligger på nivå mellom videregående opplæring og høyere utdanning.


Tidsplan

• Videreutdanningen kan tas etter egen tidsplan med innlevering av teorioppgaver, praksisrapporter og  

  fordypningsoppgave.

• Du velger selv når du vil starte opp med videreutdanningen og du bestemmer selv hvor lang tid du vil   

  bruke.


6 innleveringer 

• 4 teorioppgaver 

• 1 praksisrapport

• 1 fordypningsoppgave


Målgruppe 

• Videreutdanningen passer for de som ønsker å jobbe med barn eller voksne med autisme i tillegg til  

  foreldre til barn med autisme.


Opptakskrav

• Fullført videregående opplæring fra studieretning for helse- og sosialfag eller fullført videregående  

  opplæring som aktivitør innen studieretning for formgivingsfag/design og håndverk.


Videreutdanningen omfatter

• Den teoretiske opplæringen.

• Retting av innleveringer og veiledning underveis. 

• Vurdering av praksisrapporter og fordypningsoppgave.


Videreutdanningens innhold

• Helsefagutdanninger, yrkesfunksjon.

• Autismeomsorgen i samfunnsmessig perspektiv.

• Funksjonshemming generelt, autisme som funksjonshemming spesielt, utviklingsperspektiv.

• Pleiemessig og medisinsk grunnlag i omsorgen for den autistiske klient.

• Læring, målrettet miljøarbeid.

• Etikk.


Praksis 

• I videreutdanningen er det krav om 10 uker praksis (375 timer). 

• Praksis 1 er hovedpraksis over 8 uker som beskrevet i eget praksisdokument som følger nettkurset.

• Praksis 2 er 2 uker med fordypning knyttet til tema studenten selv velger til fordypningsoppgaven.

• Praksisplass for videreutdanningen må studenten selv skaffe.

• Praksis kan tas på egen eller annen arbeidsplass med godkjent veileder.

• Praksisveileder må ha faglig bakgrunn som er relevant for denne utdanningen.

• Praksis godkjennes av praksisveileder og praksisrapport godkjennes av rettelærer.Eksamen 

• Eksamen avlegges så snart samtlige moduler er bestått. 

• Hjemmeeksamen over to dager med levering på nett. Alle hjelpemidler tillatt.


Er du organisert?

• Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift.

Presisering
Dette må ikke forveksles med fagskoleutdanning og er ikke NOKUT-godkjent.


Påmelding

• For påmelding benyttes elektronisk påmeldingsskjema.