Fagskolehjelpen


Vi tilbyr hjelp til å utarbeide søknad om akkreditering, vedtekter, forskrift, opptakskrav, kvalitetssikringssystem, årshjul, årsrapport, internkontroll, studieplaner, informasjon til fagskolens styre, lærere og annet personell som jobber med fagskoletilbudene.   


» Les mer om Fagskolehjelpen her

Nettkurs


 » Kursoversikt og påmelding

Vi tilbyr nettkurs på 3 ulike nivåer: 
• Kurs uten eksamen
• Videregående skole nivå
• Videreutdanning

Kurs i digitalt klasserom

  » Kursoversikt og påmelding

Kurs i digitalt klasserom -

Forberedelse til fagprøve - fører frem til fagbrev:

• Barne- og ungdomsarbeider

• Helsefagarbeider 
  

Kunnskapskurs uten eksamen i digitalt klasserom:

Psykisk helse hos barn og unge

• Sosialpedagogikk

• Spesialpedagogikk