Tilknytning i barnehage

 

 

Tilknytning i barnehage er betegnelsen på tilknytningsperspektivet med særlig fokus på trygghetssirkelen, emosjonell omsorg og grensesetting.

 

Start:                             tirsdag 14.09.2021     slutt:  16.11.2021

Påmeldingsfrist:             31.08.2021

 Varighet/tid:                  tirsdagskvelder kl. 18.00 – 21.00

Gjennomføring:              Digitalt klasserom

 Kursavgift:                      kr.4.500,- (kan deles i avdrag. Kr. 200,- i avdragsgebyr per avdrag)

Kursleder:                      Tone Lindgren

 

Mål for kurset:

Kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse for:

 • emosjonell omsorg, emosjonsregulering og samhandling som anvendes i arbeidet for å fremme tillit, sosial og følelsesmessig utvikling for barn i barnehage

 • om trygghetssirkelen som anvendes i tilknytningsfremmende arbeid med barn i barnehage for å fremme tillit og trygghet

 • om relasjon, samarbeid, holdninger, temperament og konfliktløsning i arbeidet med grensesetting for barn i barnehage

 

Målgruppe: assistenter og barne- og ungdomsarbeidere i barnehage

 

Kursets innhold:

 • Emosjonell omsorg

 • Emosjonsregulering

 • Samhandling

 • Trygghetssirkelen

 • Tilknytningsfremmende arbeid

 • Relasjon

 • Samarbeid

 • Holdninger og temperament

 • Konfliktløsning

 • Grensesetting

 

Litteratur:

Se barnet innenfra ISBN 9788244621878 Ida Brandtzæg, Stig Torsteinson og Guro Øiestad, Kommuneforlaget 2013

 

Kursbevis: Kursbevis blir delt ut til de som har minst 75 % tilstedeværelse på kurset.

 

Betaling: Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer.  Undersøk om du har mulighet til å få dekket kursavgiften eller deler av den. Kursavgiften kan deles i

4 månedlige avdrag med kr. 200,- i avdragsgebyr pr. avdrag.

 

Påmelding:                elektronisk til: www.kompetansesenter-bedriftshjelp.com  

 

 

Påmelding
Tilknytning i barnehage

START HER
 100% sikkert skjema
 Tar ett minutt å fullføre
 Hurtig respons
Felt som er merket med * må fylles ut
Dato og sted *
Deltakere
Hvor mange?
Deltaker 1
Navn*
E-post*
Telefon*
Postadresse*
Postnummer*
Poststed*
Firma
Faktura (e-post)
Organisasjonsnummer
Kommentarer og spørsmål
Send påmelding